1
00:00:37,190 --> 00:00:45,190
Z ENG titulků vytvořil VRay
www.kratke-filmy.cz

2
00:02:38,191 --> 00:02:41,786
Upřímě se omlouvám za narušení vašeho odpoledne.

3
00:02:42,529 --> 00:02:47,694
Když zůstanete v klidu,
všichni odsud odejdete živí.

4
00:02:48,468 --> 00:02:51,437
Přišli jsme jen pro tu holku.

5
00:03:10,423 --> 00:03:13,007
Zahoď zbraň,
Rogere Barlowe.

6
00:03:17,363 --> 00:03:18,523
Dnes,

7
00:03:19,999 --> 00:03:21,626
bude moje.

8
00:03:21,935 --> 00:03:25,234
Mluvím s mrtvým mužem.
Víš to, že jo?

9
00:03:27,507 --> 00:03:29,407
Když jí nemůžu mít já...

10
00:03:30,109 --> 00:03:31,133
Ne!

11
00:03:48,962 --> 00:03:51,089
Okay, nyní uvidíme
několik starých obrazů..

12
00:03:51,164 --> 00:03:52,893
které se vám, myslím, budou opravdu líbit.

13
00:03:52,966 --> 00:03:54,331
<i>Osamělé děvče.</i>

14
00:03:54,400 --> 00:03:58,461
<i>Osamělé děvče bylo namalováno Marcelem de Robertem v roce 1873.</i>

15
00:03:58,605 --> 00:04:01,904
Dívka, kterou vidíme na obraze, byla umělcova vlastní dcera.

16
00:04:01,975 --> 00:04:05,274
Stopy po tazích štětcem
a použití lomeného světla

17
00:04:05,345 --> 00:04:07,779
dělají z tohoto díla překrásný příklad
velmi krátkého

18
00:04:07,847 --> 00:04:12,750
nicméně vlivného období, známého jako
Hnutí naturalismu severní Francie.

19
00:04:13,219 --> 00:04:14,914
- Hnutí naturalismu severní Francie.
- Hnutí naturalismu...

20
00:04:14,988 --> 00:04:16,148
Slečno.

21
00:04:16,456 --> 00:04:17,514
Nechci Vás přerušovat,

22
00:04:17,590 --> 00:04:20,684
ale je tu pár věcí,
které bych mohl skupině objasnit.

23
00:04:20,760 --> 00:04:21,920
........