1
00:00:51,450 --> 00:00:52,950
Zlikvidujte je!

2
00:01:02,750 --> 00:01:03,750
Kahlan!

3
00:01:16,570 --> 00:01:17,570
Zastřel ji!

4
00:01:39,670 --> 00:01:40,870
Vydrž, Dannee!

5
00:01:41,470 --> 00:01:42,670
Zůstaň se mnou!

6
00:01:42,870 --> 00:01:44,370
Už tam skoro jsme!

7
00:02:02,370 --> 00:02:03,370
Dennee!

8
00:02:17,470 --> 00:02:18,470
Dennee!

9
00:02:24,270 --> 00:02:25,270
Vezmi si ji...

10
00:02:26,070 --> 00:02:27,170
Vezmi si Knihu.

11
00:02:27,790 --> 00:02:29,790
Tohle je důležitější než já.

12
00:02:29,990 --> 00:02:31,090
Ty to víš.

13
00:02:34,190 --> 00:02:35,390
Prosím, Kahlan.

14
00:02:40,090 --> 00:02:43,390
Nechť tě Duchové ochraňují, sestřičko.

15
00:02:45,290 --> 00:02:46,290
Kahlan.

16
00:02:50,790 --> 00:02:54,790
Běž... běž...

17
00:03:33,110 --> 00:03:35,410
Došla jsi na Hranici, Zpovědnice!

18
00:03:36,610 --> 00:03:38,610
Není kam utéct.

19
00:03:48,430 --> 00:03:49,430
Klid, hochu.

20
00:03:55,030 --> 00:03:56,330
Má kouzlo!

21
00:04:06,330 --> 00:04:08,130
Jeďte k posádce v Kaldrithu.

22
00:04:08,930 --> 00:04:10,530
Dejte vědět Lordu Rahlovi,

23
00:04:11,330 --> 00:04:14,230
že se Zpovědnice dostala přes Hranici.

24
00:04:14,730 --> 00:04:17,430
- Ano, pane.
- Vy tři půjdete se mnou.

25
00:04:18,030 --> 00:04:19,030
Ale, pane...
........