1
00:00:07,890 --> 00:00:09,156
Ahoj, zlato.

2
00:00:13,929 --> 00:00:15,530
Tiež ťa rada vidím.

3
00:00:59,575 --> 00:01:00,608
Zlatko?

4
00:01:01,510 --> 00:01:03,511
Si v poriadku?

5
00:01:12,187 --> 00:01:17,356
05x07 The Curious Case of Dean Winchester
(Podivuhodný prípad Deana Winchestera)

6
00:01:24,332 --> 00:01:26,601
Očakávate, že vám uverím,
že ste federálovia?

7
00:01:28,771 --> 00:01:29,837
Prosím?

8
00:01:29,872 --> 00:01:31,172
Ja len, že ste
tu o deň skôr.

9
00:01:31,206 --> 00:01:34,008
Prvýkrát v celej histórii som tu
na vás nemusela donekonečna čakať.

10
00:01:34,043 --> 00:01:35,610
Nové vedenie.

11
00:01:35,644 --> 00:01:37,478
Zmena, ktorej uveríte.

12
00:01:38,581 --> 00:01:39,581
Hej.

13
00:01:44,653 --> 00:01:47,188
Zoznámte sa s Xavierom.

14
00:01:47,222 --> 00:01:50,391
Dátum narodenia - 3. apríl 1984.

15
00:01:51,460 --> 00:01:52,493
Ja viem.

16
00:01:52,527 --> 00:01:54,295
Testy DNA som spravila dvakrát.

17
00:01:54,329 --> 00:01:55,630
Jednoznačne je to on.

18
00:01:55,664 --> 00:01:58,332
Nuž, opaľovací krém mu
asi nič nevravel, čo?

19
00:01:59,534 --> 00:02:00,935
Takže, aká je vaša teória?

20
00:02:00,970 --> 00:02:03,504
Všetko, čo viem, je, že zosnulý
je muž, má 25 rokov

21
00:02:03,538 --> 00:02:06,373
a zomrel na starobu.

22
00:02:13,649 --> 00:02:16,350
Mal si v tomto pravdu.
Určite sa tu niečo deje.

23
00:02:16,384 --> 00:02:17,885
Myslel som si.

24
........