1
00:00:24,177 --> 00:00:26,877
Bratři z tykve - 1. epizoda

2
00:04:07,000 --> 00:04:09,200
Pomoc!

3
00:04:14,300 --> 00:04:16,400
Pomoc!

4
00:04:18,400 --> 00:04:21,600
Dědečku, pomozte mi, prosím.

5
00:04:36,600 --> 00:04:38,800
Dědečku, moc vám děkuji, že jste mě zachránil.

6
00:04:39,000 --> 00:04:41,400
Co se stalo?

7
00:04:41,700 --> 00:04:45,400
Dvě nestvůry právě utekly. Je to moje chyba.

8
00:04:49,100 --> 00:04:52,400
Dědečku, poslouchejte.

9
00:05:01,400 --> 00:05:08,400
Před dávnými časy, dvě nestvůry
v podobě hada a škorpióna vstoupili do této země.

10
00:05:09,400 --> 00:05:16,400
Silnými kouzly pustošili tuto zemi.
Lidé ztratili své domovy a opouštěli tuto zemi.

11
00:05:26,400 --> 00:05:32,600
Poté se bohové naštvali. V touze zachránit obyvatele
přeměnili síly bouří do mocné tykve.

12
00:05:32,800 --> 00:05:36,200
Tykev polapila nestvůry
a přeměnila se do hory, aby zadržela démony.

13
00:05:37,300 --> 00:05:40,500
Od této doby uplynulo už 9 999 let.

14
00:05:40,900 --> 00:05:45,600
Pokud by byli uvězněni po 10 tisíc let,
démoni by se rozpadli na prach.

15
00:05:51,400 --> 00:05:54,600
Protože jsem neopatrně kopal,
narušil jsem Tykvovou horu.

16
00:05:57,600 --> 00:06:00,600
Hora díky tomu ztratila
vládu nad monstry a ti utekli.

17
00:06:01,200 --> 00:06:06,600
Aha, takže tohle se stalo.
Vypadá to, že lidé budou znova trpět.

18
00:06:08,600 --> 00:06:10,300
Dědečku, prosím následujte mě.

19
00:06:14,100 --> 00:06:18,600
Uvnitř této hory je artefakt. Kdybychom ho získali,
podařilo by se nám porazit démony.

20
00:06:53,700 --> 00:06:55,000
Tady je!

21
00:06:59,400 --> 00:07:01,000
Dědečku, podívejte!

22
00:07:14,000 --> 00:07:18,200
Toto je ten artefakt. Semeno kouzelné tykve,
kterého se démoni nejvíc bojí.

23
00:07:19,200 --> 00:07:23,200
........