0
00:00:37,600 --> 00:00:41,957
MAGlC BOX
uvádí

1
00:00:56,800 --> 00:01:01,715
Odedávna se traduje, že každý příběh
začíná na křižovatce dvou cest.

2
00:01:01,800 --> 00:01:05,429
Tento příběh začíná
na francouzském pobřeží.

3
00:01:05,640 --> 00:01:09,394
Dva muži, kdysi nepřátelé,
jejichž cesty se protnuly v bitvě,

4
00:01:09,480 --> 00:01:12,199
se nyní vydávají každý svou cestou.

5
00:01:12,440 --> 00:01:14,237
Tariku,

6
00:01:15,200 --> 00:01:16,997
co si bez tebe počnu?

7
00:01:19,600 --> 00:01:23,957
Co jen budu dělat, když se vedle mě
nebudeš pořád modlit?

8
00:01:24,720 --> 00:01:27,792
Dělej úplně to samý,
cos dělal, když jsem se modlil.

9
00:01:27,880 --> 00:01:31,156
-To nepůjde. -Proč?
-Kradl jsem ti jídlo.

10
00:01:32,480 --> 00:01:35,552
- Pojeď se mnou do Anglie.
- Pojeď radši do Španělska.

11
00:01:35,640 --> 00:01:38,837
Najdeme El Cabilla.
Zažijeme další dobrodružství.

12
00:01:38,920 --> 00:01:40,717
To nejde.

13
00:01:40,840 --> 00:01:45,630
Jediné dobrodružství, které hledám,
jsou dvě kravky a akr půdy.

14
00:01:45,720 --> 00:01:47,711
Tys byl vždycky romantik.

15
00:01:56,320 --> 00:01:58,117
Proč mi to děláš?

16
00:01:58,200 --> 00:02:01,033
Jiní zas tvrdí,
že vše začalo útěkem Bernarda.

17
00:02:01,120 --> 00:02:06,478
Chtěl jsem ti svázat taky nohy, ale
chci vidět, jak s nima budeš kopat.

18
00:02:11,360 --> 00:02:13,430
Otec Bernard se dal na útěk.

19
00:02:22,760 --> 00:02:25,638
Ale většina říká,
že vše začalo zde, v Anglii,

20
00:02:25,720 --> 00:02:29,713
zmizením princezny Lunny
v předvečer její svatby.

21
00:03:32,520 --> 00:03:38,709
........