1
00:00:00,500 --> 00:00:02,000
<font color="#ffff00" size=14>V Předchozích dílech Melrose Place:</font>

2
00:00:02,067 --> 00:00:03,434
<i>Proč boháč jako ty</i>

3
00:00:03,517 --> 00:00:05,051
<i>dělá zrovna tohle?</i>

4
00:00:05,084 --> 00:00:06,350
Podívej, potřebuji prachy, jasný?

5
00:00:06,384 --> 00:00:08,851
Ahoj, já jsem Ella Simms,
juniorská publicistka.

6
00:00:08,884 --> 00:00:11,283
Celý život jsem chtěla být doktorkou.

7
00:00:11,317 --> 00:00:13,617
- Pořád mě znepokojují vaše finance.
- Já to nějak zvládnu.

8
00:00:13,651 --> 00:00:16,384
Nečekala bych, že zrovna ty

9
00:00:16,417 --> 00:00:18,417
bys tohle chtěla dělat pravidelně.

10
00:00:18,450 --> 00:00:19,584
Nemůžu uvěřit, že zrovna ona

11
00:00:19,617 --> 00:00:21,784
- musela být ta, která ji najde mrtvou.
- Chudinka.

12
00:00:21,817 --> 00:00:23,018
Bydlí tu tak půl minuty?

13
00:00:23,051 --> 00:00:24,584
V Coalu právě skončila jedna servírka.

14
00:00:24,617 --> 00:00:26,183
Mohl bych se za tebe přimluvit.

15
00:00:26,217 --> 00:00:27,384
To bys udělal?

16
00:00:27,417 --> 00:00:28,350
Kdo je to?

17
00:00:28,384 --> 00:00:29,851
Já jsem ta, kterou jste odsud včera vyhodil.

18
00:00:29,884 --> 00:00:31,684
Je ta práce stále volná?

19
00:00:31,717 --> 00:00:33,450
budeme se brát.

20
00:00:33,484 --> 00:00:35,584
Jen jdu na schůzku s chlápkem,

21
00:00:35,617 --> 00:00:37,884
jehož filmy vydělaly přes miliardy dollarů.

22
00:00:37,917 --> 00:00:39,484
Jsem Kendra, jeho výkonná producentka.

23
00:00:39,517 --> 00:00:41,550
Můžu hodně zasahovat do toho,
jak bude vypadat scénář.

24
00:00:41,584 --> 00:00:42,917
Jen chci, abys mi řekl,

........