1
00:00:07,600 --> 00:00:12,700
This is my father's world...

2
00:00:12,700 --> 00:00:17,800
...and to my listening ears...

3
00:00:17,900 --> 00:00:23,300
....all nature sings and round me rings...

4
00:00:23,300 --> 00:00:28,200
...the music of the spheres.

5
00:00:28,300 --> 00:00:33,500
This is my father's world.

6
00:00:33,500 --> 00:00:38,600
I rest me in the thought...

7
00:00:38,700 --> 00:00:44,200
...of rocks and trees, of skies and seas...

8
00:00:44,200 --> 00:00:50,500
...his hand the wonders wrought.

9
00:00:51,200 --> 00:00:54,300
Wally, to bylo prostě úžasné.

10
00:00:55,000 --> 00:00:56,700
Charlie, slyšel jsi to?

11
00:00:56,700 --> 00:00:58,100
Jo, mami, slyšel.

12
00:00:58,800 --> 00:01:00,900
Budu zpívat na vánočním
večírku paní Hattenové...

13
00:01:00,900 --> 00:01:03,400
...a ona říkala, že mi
za to dá pět dolarů.

14
00:01:03,400 --> 00:01:05,900
- Pět dolarů? Víš, co to znamená?
- Co?

15
00:01:05,900 --> 00:01:08,100
No, že jsi profesionál.

16
00:01:08,600 --> 00:01:11,700
Charlie, dovedeš
Wallyho domů, prosím?

17
00:01:11,800 --> 00:01:14,000
Chtěl jsem jít k
Tommymu na kulečník.

18
00:01:16,700 --> 00:01:18,600
Dobře, Elvisi. Tak jdeme.

19
00:01:18,600 --> 00:01:21,300
Wally... tvůj batoh.

20
00:02:27,100 --> 00:02:29,300
Doufám, že jste všichni měli odpočinkový víkend.

21
00:02:29,300 --> 00:02:30,500
To zní zlověstně.

22
00:02:31,000 --> 00:02:33,400
Harringtonville,
v Tennessee, 5 000 obyvatel.

23
00:02:33,400 --> 00:02:35,300
Uplynulo už 64 let, co tam naposled měli vraždu.

24
00:02:35,300 --> 00:02:37,100
........