1
00:00:11,161 --> 00:00:20,237
Buster Keaton vo filme
G E N E R Á L

2
00:00:21,623 --> 00:00:27,002
scenár a réžia:

3
00:00:40,615 --> 00:00:53,430
hrajú:

4
00:01:00,783 --> 00:01:05,448
Western a Atlantic 'Raketa'
letí do Marietty, v Georgii
na jar roku 1861.

5
00:02:09,020 --> 00:02:11,164
Sú dve lásky v jeho živote.

6
00:02:11,164 --> 00:02:14,399
Sú dve lásky v jeho živote.
Jeho lokomotiva,

7
00:02:14,399 --> 00:02:15,449
Sú dve lásky v jeho živote.
Jeho lokomotiva,
A ---

8
00:04:28,603 --> 00:04:30,368
'Pevnosť Sumter bola
vypálená'

9
00:04:34,024 --> 00:04:35,872
'To znamená, že vojna
je tu.'

10
00:04:38,393 --> 00:04:43,100
'Áno, otec, a ja chcem byť
medzi prvými, čo narukujú.'

11
00:05:13,310 --> 00:05:15,538
'Ty nepôjdeš narukovať?'

12
00:06:10,916 --> 00:06:12,093
'Vaše meno?'

13
00:06:14,236 --> 00:06:15,664
'Johnnie Gray.'

14
00:06:18,521 --> 00:06:19,740
'Zamestnanie?'

15
00:06:21,127 --> 00:06:25,077
'Strojvodca u Western
a Atlantic železnice.'

16
00:06:41,337 --> 00:06:45,875
'Neregrutujte ho. On je
užitočnejší pre Juh ako strojvodca.'

17
00:06:55,329 --> 00:06:56,673
'Nevieme vás využiť.'

18
00:08:06,171 --> 00:08:07,305
'William Brown.'

19
00:08:10,079 --> 00:08:11,465
'Zamestnanie?'

20
00:08:14,239 --> 00:08:15,331
'Barman.'

21
00:09:07,601 --> 00:09:10,836
'Ak prehráte túto vojnu,
mňa nevinte.'

22
00:10:02,980 --> 00:10:04,325
'Zobrali aj Johnnie-ho?'

........