1
00:00:01,161 --> 00:00:07,161
preložila larelay

2
00:01:36,162 --> 00:01:41,190
<i>Potom som ju vybral, že ju zjem.</i>

3
00:01:42,569 --> 00:01:45,367
Bola...

4
00:01:45,705 --> 00:01:47,536
...takáto veľká.

5
00:01:47,807 --> 00:01:54,144
Žltučká, lahodne vyzerajúca bublanina.

6
00:01:54,280 --> 00:01:57,613
Celý deň som si ju držal na hrudi.

7
00:01:58,618 --> 00:02:03,920
Potom som uvidel dievča, ako
nesie svoju sestru na chrbte.

8
00:02:04,157 --> 00:02:07,126
Na prvý pohľad bolo
zjavné, že hladujú.

9
00:02:07,527 --> 00:02:14,456
Boli také bledé, slabé a bezmocné.

10
00:02:15,235 --> 00:02:20,195
Otočil som sa, že ju zjem.

11
00:02:20,306 --> 00:02:25,175
Ale... Nakoniec
som ju venoval im.

12
00:02:25,645 --> 00:02:32,608
Musela byť strašne teplá,
ako som ju celý deň prenášal.

13
00:02:35,355 --> 00:02:42,318
Nevedel som, či ešte niekedy
budem mať takú bublaninu.

14
00:02:45,532 --> 00:02:51,528
Doslova ju zhltla a vtlačila
kúsok do úst aj sestre.

15
00:02:51,938 --> 00:02:55,499
Myslíte, že si na
to Boh spomenie?

16
00:02:55,642 --> 00:02:58,634
Aj keď je to už 30 rokov?

17
00:03:00,280 --> 00:03:01,941
Absopozitívne.

18
00:03:02,215 --> 00:03:04,615
Na spomienky je On odborník.

19
00:03:04,984 --> 00:03:06,679
Samozrejme.

20
00:03:06,986 --> 00:03:13,949
Tá pieseň, Otče.
Zahrali by ste mi ju ešte raz?

21
00:03:38,251 --> 00:03:41,186
Ovládate kardiopulmonálnu
resuscitáciu, však?

22
00:03:43,690 --> 00:03:44,679
Idete!

23
00:03:47,126 --> 00:03:48,150
Prestaňte!
........