1
00:03:54,200 --> 00:03:57,200
Ando si musel myslet, že jsem to vzdal.

2
00:03:58,120 --> 00:04:00,800
Vzal meč a šel na Sylara!

3
00:04:01,320 --> 00:04:02,640
Sám.

4
00:04:02,920 --> 00:04:04,600
Umře.

5
00:04:05,680 --> 00:04:07,840
Ano, pravděpodobně.

6
00:04:08,280 --> 00:04:11,360
Právě teď to ale není tvoje starost.

7
00:04:11,480 --> 00:04:13,520
Musíš pamatovat na své poslání.

8
00:04:13,760 --> 00:04:16,440
Svět je v sázce.

9
00:04:17,280 --> 00:04:18,360
Ne.

10
00:04:18,800 --> 00:04:20,200
Musím jít za ním.

11
00:04:20,960 --> 00:04:23,320
Neopustím svého přítele!

12
00:04:24,400 --> 00:04:28,000
Pak jsi již teď prohrál.

13
00:04:29,240 --> 00:04:30,360
Otče,

14
00:04:30,880 --> 00:04:35,960
celý můj život jsi na mě
hleděl se zklamáním.

15
00:04:36,680 --> 00:04:40,880
Nechtěl bych tě teď ztratit,

16
00:04:41,280 --> 00:04:43,080
ale nemohu nechat zemřít svého přítele.

17
00:04:43,240 --> 00:04:45,600
Ne, když mám sílu tomu zabránit.

18
00:04:46,960 --> 00:04:50,560
Nezapomeň na svůj odkaz,

19
00:04:50,640 --> 00:04:54,960
jsi závanem větru v zádech historie.

20
00:05:08,280 --> 00:05:12,120
Kapitola dvacátá třetí
"JAK ZASTAVIT VYBUCHUJÍCÍHO MUŽE"

21
00:21:53,000 --> 00:21:54,480
To je v pořádku.

22
00:21:54,600 --> 00:21:55,760
Jsem tu, abych tě zachránil.

23
00:22:04,800 --> 00:22:06,000
O mě se neboj!

24
00:22:06,200 --> 00:22:07,600
Prostě ho probodni.

25
00:29:01,240 --> 00:29:03,120
........