1
00:00:03,796 --> 00:00:05,672
Já ten závod vyhraju, Pen.

2
00:00:05,756 --> 00:00:08,007
A do roka budu zpátky.

3
00:00:12,262 --> 00:00:13,721
Loď!

4
00:00:19,937 --> 00:00:21,562
Ty?

5
00:00:23,190 --> 00:00:25,024
Ten kemp, do kterého vás Michael vede,

6
00:00:25,109 --> 00:00:27,276
tam nastraží jejich past.

7
00:00:27,361 --> 00:00:30,947
Michael vás povede po souši,
já tam budu mnohem rychleji po moři.

8
00:00:33,701 --> 00:00:35,368
Dali mi seznam.

9
00:00:35,452 --> 00:00:40,248
Musím přivést všechny čtyři z vás,
nebo už Walta nikdy neuvidím.

10
00:00:41,750 --> 00:00:44,585
Zítra půjdeme zjistit, co se stane,

11
00:00:44,670 --> 00:00:47,547
když se to tlačítko nezmáčkne.

12
00:00:54,638 --> 00:00:57,181
- Hezkej trik.
- Johne!

13
00:00:57,266 --> 00:00:58,391
Johne!

14
00:00:58,475 --> 00:01:00,268
John se zamknul v krytu.
A já věřím, že to dělá proto,

15
00:01:00,352 --> 00:01:03,354
aby zjistil, co se stane když
přestane mačkat tlačítko.

16
00:01:03,439 --> 00:01:06,357
Já jsem si absolutně jistý,
že jestli uspěje,

17
00:01:06,442 --> 00:01:09,569
tak během 90-ti minut budou
všichni na ostrově mrtví.

18
00:01:13,449 --> 00:01:15,742
Počkej, Hurley mi to ukazoval,
někde to tu je.

19
00:01:15,826 --> 00:01:19,412
Určitě to tu někde je...

20
00:01:19,496 --> 00:01:21,581
Je to...

21
00:01:21,665 --> 00:01:24,500
Rychle, Charlie.
Nemáme čas, Charlie.

22
00:01:24,835 --> 00:01:26,502
Tady to je.

23
00:01:28,255 --> 00:01:31,716
Já ti to říkal.
........