1
00:00:01,164 --> 00:00:02,439
DŘÍVE

2
00:00:03,139 --> 00:00:04,510
Máma?

3
00:00:05,124 --> 00:00:06,371
Máma je kočka.

4
00:00:09,631 --> 00:00:10,878
Ty jsi lovec?

5
00:00:10,907 --> 00:00:14,005
Hej, Winchestere! Zatraceně,
jak se vede, desátníku?

6
00:00:14,043 --> 00:00:15,031
Hej, pane D.

7
00:00:17,716 --> 00:00:18,320
Tati?

8
00:00:18,359 --> 00:00:19,730
Tohle bude znít trochu šíleně.

9
00:00:19,759 --> 00:00:21,332
- Mary je moje máma.
- Prosím?

10
00:00:21,360 --> 00:00:22,482
A já jsem tvůj vnuk.

11
00:00:22,511 --> 00:00:24,650
Moji rodiče jsou
Mary a John Winchesterovi.

12
00:00:24,688 --> 00:00:27,757
- Já nevím.
- Mary zabije žlutooký démon.

13
00:00:30,855 --> 00:00:32,485
Ty nechceš duše těhle lidí.

14
00:00:32,514 --> 00:00:34,470
- Ne, já chci jen jejich děti.
- Proč kdokoliv z nich?

15
00:00:34,499 --> 00:00:36,446
Budu stát nad jejich postýlkou

16
00:00:36,446 --> 00:00:38,403
a krvácet do jejich úst.

17
00:00:38,431 --> 00:00:40,349
Takže, používal jsi ty svoje
nadpřirozený schopnosti?

18
00:00:40,378 --> 00:00:42,104
- Ne.
- Jsi si tím jistý?

19
00:00:42,143 --> 00:00:44,013
Koukni, nechtěls, abych se
do něčeho takového pouštěl,

20
00:00:44,013 --> 00:00:45,336
tak jsem to neudělal.

21
00:00:45,365 --> 00:00:46,554
No, tak ať to tak zůstane.

22
00:00:46,583 --> 00:00:48,185
Víme, co Azazel udělal
tvému bratrovi.

23
00:00:48,214 --> 00:00:49,719
Co nevíme, je proč.
........