1
00:00:01,990 --> 00:00:03,532
V předchozích dílech:

2
00:00:04,075 --> 00:00:05,699
Ti druzí už jdou.

3
00:00:05,785 --> 00:00:07,991
Jdou si pro vás všechny.

4
00:00:08,078 --> 00:00:09,821
Máte jen tři možnosti.

5
00:00:09,913 --> 00:00:13,162
Utéct. Schovat se. Nebo umřít.

6
00:00:13,249 --> 00:00:15,918
Můžu vám říct jen to,
že máme plán.

7
00:00:16,001 --> 00:00:19,749
Jít do džungle, najít dynamit,
odpálit ten poklop,

8
00:00:19,837 --> 00:00:21,545
a všechny tam schovat.

9
00:00:21,630 --> 00:00:24,038
Nitroglycerin je velmi
nevypočitatelný.

10
00:00:24,132 --> 00:00:25,875
Takže jen...

11
00:00:30,554 --> 00:00:32,178
Locke.

12
00:00:32,264 --> 00:00:34,635
Možná to není nejlepší řešení.

13
00:00:34,724 --> 00:00:36,681
Je to jediný řešení, Jacku.

14
00:00:36,767 --> 00:00:38,676
- Já to vezmu.
- Ani náhodou.

15
00:00:38,769 --> 00:00:40,642
- O tom nerozhoduješ.
- Ale jo.

16
00:00:40,729 --> 00:00:42,057
Budeme losovat.

17
00:00:42,147 --> 00:00:45,515
Nemáme čas hádat se
o to, kdo nastaví krk.

18
00:00:46,692 --> 00:00:49,265
To vypadá na nás dva, Kate.

19
00:00:50,320 --> 00:00:51,434
Můžu ho pochovat?

20
00:00:54,782 --> 00:00:57,616
Má náskok. Když vyrazíme hned,
doženeme ji.

21
00:00:57,700 --> 00:00:59,360
Přines mi ho, Charlie.

22
00:00:59,452 --> 00:01:01,159
Přinesu ti ho.

23
00:01:06,791 --> 00:01:08,499
Tady spadl Boone?

24
........