1
00:00:13,800 --> 00:00:18,700
<i>- Co je tohle, Mayo, chlapec nebo děvče?
- Děvče.</i>

2
00:00:24,600 --> 00:00:27,200
El dia de los muertos!

3
00:00:31,300 --> 00:00:35,100
<i>Ahoj, strejdo Diego.
Mami, Roso, jak se máte?</i>

4
00:00:40,600 --> 00:00:42,300
Diego!

5
00:00:42,400 --> 00:00:44,700
<i>Prosím tě, Diego. Ne!</i>

6
00:00:55,400 --> 00:00:58,500
<i>Migueli. Proč jsi sem
přišel? Nejsi tady vítán.</i>

7
00:00:58,600 --> 00:01:01,200
<i>Prosím tě, Diego, nech ho být...</i>

8
00:01:01,400 --> 00:01:03,800
<i>Tohle je taky dům mojí matky.</i>

9
00:01:04,000 --> 00:01:08,000
<i>Ať mi ona řekne, že mě tady nechce.</i>

10
00:01:10,400 --> 00:01:13,200
<i>Pověz mu, ať zůstane, mami.</i>

11
00:01:20,100 --> 00:01:22,000
<i>Tak dobře.</i>

12
00:01:22,400 --> 00:01:26,500
<i>Moje matka se za mně stydět nemusí.</i>

13
00:01:33,800 --> 00:01:35,000
<i>Migueli!</i>

14
00:01:35,100 --> 00:01:36,600
<i>Migueli?</i>

15
00:01:37,100 --> 00:01:38,600
<i>Od něj jsem to čekal...</i>

16
00:01:38,600 --> 00:01:41,300
<i>Je to tvoje matka.
Miluje tě.</i>

17
00:01:41,800 --> 00:01:44,500
<i>Už ne.</i>

18
00:01:46,800 --> 00:01:48,800
<i>Později se stavím pro své věci.</i>

19
00:01:55,600 --> 00:01:58,800
<i>Mami. On se vrátí.</i>

20
00:02:23,200 --> 00:02:25,000
<i>Dáte si ještě?
Jsem tak ráda, že jste tady.</i>

21
00:02:27,200 --> 00:02:31,100
<i>Nemohla jsem s vámi
mluvit před Rosou.</i>

22
00:02:31,200 --> 00:02:34,100
<i>Myslí si, že se
o mě může postarat sama.</i>

23
00:02:34,200 --> 00:02:37,600
<i>Jenomže já stárnu.
Potřebuju pomoc.</i>

........