1
00:00:09,788 --> 00:00:11,405
Vidím, že už se cítíš lépe.

2
00:00:11,530 --> 00:00:13,752
Nic nevyléčí chronicky nemocného tak,

3
00:00:13,877 --> 00:00:16,427
- jako péče schopného lékaře.
- Nebyl jsi nemocný, byl to jen...

4
00:00:16,552 --> 00:00:19,693
Já vím, součást mé fyziologie,
lékařskou vědou dosud neprozkoumaná.

5
00:00:20,545 --> 00:00:21,925
Kam to dneska bude?

6
00:00:22,050 --> 00:00:24,204
Pro začátek na Picadilly, prosím.

7
00:00:27,888 --> 00:00:29,838
Tolik jsi pro mě udělala.

8
00:00:30,115 --> 00:00:32,318
- Johne, těžko...
- Nechte mě mluvit, doktorko.

9
00:00:33,920 --> 00:00:36,913
Strávil jsem celý svůj život
ztracený v nicotě,

10
00:00:37,241 --> 00:00:38,650
ve strachu z toho, kdo jsem...

11
00:00:40,461 --> 00:00:41,611
Co jsem.

12
00:00:42,606 --> 00:00:44,669
Kdyby nebylo tebe, bojím se,
že bych zůstal ztracen.

13
00:00:45,630 --> 00:00:48,839
Místo toho teď chápu, že nejsem
hříčka přírody ani ďábel.

14
00:00:53,336 --> 00:00:54,386
Jsem muž...

15
00:01:00,120 --> 00:01:01,470
Velmi zamilovaný.

16
00:01:03,606 --> 00:01:05,978
A jsem někdo, kdo si přeje
strávit zbytek života

17
00:01:06,103 --> 00:01:08,526
splácením všeho, co pro něj
jeho zachránkyně udělala.

18
00:01:15,882 --> 00:01:16,912
Slibuji,

19
00:01:18,027 --> 00:01:19,578
že tě udělám šťastnou, Helen.

20
00:01:21,604 --> 00:01:22,540
Na zbytek věčnosti...

21
00:01:54,320 --> 00:01:55,320
Wille?

22
00:01:57,344 --> 00:01:58,344
Wille!

23
00:02:03,292 --> 00:02:04,437
Jste v pořádku?

........