1
00:00:01,590 --> 00:00:02,670
Mami, som pripravená.

2
00:00:02,670 --> 00:00:05,870
Super. Dobre, Coop, pohni si!
Máš všetko, kuriatko?

4
00:00:05,870 --> 00:00:07,420
- Batoh, sveter...
- Desiatu.

5
00:00:07,420 --> 00:00:09,590
Tešíš sa opäť na svoj
prvý deň v škole?

6
00:00:09,590 --> 00:00:12,040
Asi tak ako sa ty tešíš opäť
na tvoj prvý deň v práci.

7
00:00:12,040 --> 00:00:14,010
Všetci si nesieme svoje bremeno.

8
00:00:14,010 --> 00:00:17,040
No tak, Coop. Tak tu je...
náš malý chlapík.

9
00:00:17,040 --> 00:00:20,940
Povedala som vám, aká som
šťastná, že som vás mala doma?

10
00:00:20,940 --> 00:00:22,540
- Asi tisíc krát.
- Veľa krát.

11
00:00:22,540 --> 00:00:24,070
Nuž, urobím to aj
tisíci prvý krát.

12
00:00:24,070 --> 00:00:26,580
Nechceš nám cez obed zavolať,
aby si nám to zas povedala?

13
00:00:26,580 --> 00:00:27,810
Možno dovtedy zabudnem.

14
00:00:27,810 --> 00:00:30,630
No tak, vy dvaja. Vyjdite už
z dverí. Vyzdvihnem vás, dobre?

15
00:00:30,630 --> 00:00:34,130
- Ahoj. Ľúbime ťa!
- Aj ja vás ľúbim. Veľa šťastia!

17
00:00:46,900 --> 00:00:49,720
Bože, vyzeráš strašne
sexi, keď robíš desiate.

18
00:00:51,330 --> 00:00:52,890
Poď ďalej.

19
00:00:53,010 --> 00:00:55,450
- Kedy im už o nás povieš?
- Čoskoro, prisahám.

21
00:00:55,450 --> 00:00:59,400
Vieš, deti si musia mnohým prejsť,
vracajú sa do školy a Kittyina choroba.

23
00:00:59,400 --> 00:01:03,200
Viem, že vy Francúzi ste v takýchto
veciach veľmi liberálni,

25
00:01:03,510 --> 00:01:06,150
ale my, americké dievčatá,
sme trochu viac upäté.

26
00:01:06,150 --> 00:01:08,820
Dobre. Budem trpezlivý.

........