0
00:01:24,500 --> 00:01:29,000
<font color=maroon size=20>Časť VI.</font>
<font color=yellow>Philippi</font>
<font size=14>Preklad & úprava: Fayrin</font>

1
00:01:53,586 --> 00:01:56,146
Kde sú čísla o zásobovaní?

2
00:01:56,188 --> 00:01:58,918
Toto tu nemôže byť správne.

3
00:02:07,366 --> 00:02:09,766
Hovoril som s mužmi.

4
00:02:09,802 --> 00:02:13,033
Nemali poňatia, že Grécko
je tak veľké.

5
00:02:13,072 --> 00:02:17,406
A už sú unavení z toho nekonečného
pochodovania, ktorému si nás podrobil.

6
00:02:17,443 --> 00:02:19,206
Zosnovali sme našu pomstu.

7
00:02:19,778 --> 00:02:21,336
Musíme si nájsť vhodné pole.

8
00:02:21,380 --> 00:02:24,076
Je to celkom priateľská kopa,
keď ich spoznáš.

9
00:02:24,116 --> 00:02:27,051
Nenažratá bezodná skurvená zberba.

10
00:02:27,086 --> 00:02:29,020
Dúfajme, že bojujú aspoň tak dobre ako jedia.

11
00:02:29,054 --> 00:02:31,614
Keď pcháš nos do účtov za proviant,

12
00:02:31,657 --> 00:02:34,421
musíš čakať, že si pokazíš náladu.

13
00:02:34,460 --> 00:02:37,793
Pozri sa, Cassius. Obhliadni sa okolo.

14
00:02:37,830 --> 00:02:40,993
Nie je to nádhera?

15
00:02:41,033 --> 00:02:45,060
Vidím len 100 000 hladných krkov.

16
00:02:45,104 --> 00:02:47,800
Nemáš v sebe štipku básnika, Cassius.

17
00:02:47,840 --> 00:02:50,200
Vedieme týchto mužov, aby sme zachránili
republiku.

18
00:02:50,276 --> 00:02:52,039
Áno, nuž, odpusť, že som prozaický,

19
00:02:52,211 --> 00:02:55,772
ale predtým, než niečo spravíme pre záchranu
republiky, musíme poraziť Octaviana.

20
00:02:56,615 --> 00:02:58,173
Vskutku.

21
00:03:11,564 --> 00:03:13,589
Ak to dobre zahráme,

22
00:03:13,632 --> 00:03:16,863
môžeme Bruta a Cassia prekvapiť.

23
........