1
00:00:09,857 --> 00:00:17,757
Preklad: LIBER , korektúry: PEPU
PRAJEME VÁM PEKNÝ FILMOVÝ
ZÁŽITOK

2
00:00:19,358 --> 00:00:22,758
Citrónovníky sú na zelenej línii, na
hranci, ktorá delí Izrael od
Západného brehu

3
00:00:38,759 --> 00:00:42,559
CITRÓNOVNÍK

4
00:01:32,360 --> 00:01:34,480
Kde do pekla je ten Zur-Ha Šharon?

5
00:01:34,520 --> 00:01:37,120
Ešte kúsok a sme v Nábuluse.

6
00:01:37,840 --> 00:01:38,480
Aha! Tam! Je to tam.

7
00:01:38,520 --> 00:01:42,800
Ako som povedal,
na hranici s Arabmi.

8
00:02:55,320 --> 00:02:57,480
Poďme, poďme, nespite, pohnite sa.

9
00:03:00,960 --> 00:03:05,160
Nemám na to celý deň, do druhej
musíme byť hotoví!.

10
00:03:05,800 --> 00:03:07,640
Opatrne s tou komodou!

11
00:03:07,680 --> 00:03:09,840
Nebojte sa, pani Navon.

12
00:03:09,880 --> 00:03:10,640
Aká je úzkostlivá..

13
00:03:10,680 --> 00:03:13,040
Ticho, je to žena ministra obrany.

14
00:03:13,080 --> 00:03:14,600
Pozor na pohovku!

15
00:03:14,640 --> 00:03:17,360
Gilad, Arabi pri plote, príjem!

16
00:03:17,400 --> 00:03:18,520
Rozumiem, príjem.

17
00:03:20,480 --> 00:03:21,720
Sleduj, dobre?

18
00:03:24,960 --> 00:03:26,480
Kde? Tam.

19
00:03:32,960 --> 00:03:34,800
Sú tam. Vraciam sa.

20
00:03:39,560 --> 00:03:42,640
<i>Rád by som poďakoval predsedovi
vlády, parlamentu a vám všetkým</i>

21
00:03:42,680 --> 00:03:45,040
<i>za vyslovenie dôvery.</i>

22
00:03:46,000 --> 00:03:47,840
<i>Môj zosnulý otec hovoril,</i>

23
00:03:47,880 --> 00:03:51,800
<i>že cieľ sa dá dosiahnúť len
vtedy, ak si určíš hranicu.</i>

........