1
00:00:00,000 --> 00:00:02,343
<i>"Destiny"...</i>

2
00:00:02,343 --> 00:00:03,776
<i>kompletně vytvořená antiky,</i>

3
00:00:03,777 --> 00:00:06,910
<i>vypuštěná před 100
tisíci lety.</i>

4
00:00:06,911 --> 00:00:08,476
<i>Kde to sakra jsme?</i>

5
00:00:08,477 --> 00:00:10,578
Několik miliard
světelných let od domova.

6
00:00:10,579 --> 00:00:12,578
<i>Jsme na lodi, ale
nemáme žádnou představu</i>

7
00:00:12,579 --> 00:00:14,079
<i>Jak daleko jsme</i>
od Země.

8
00:00:14,080 --> 00:00:16,913
<i>Tato loď může být
nejdůležitější objev</i>

9
00:00:16,914 --> 00:00:19,281
<i>který lidstvo učinilo od
objevu Hvězdné brány.</i>

10
00:00:19,282 --> 00:00:20,316
<i>Tohle jsou špatní lidé,</i>

11
00:00:20,317 --> 00:00:21,615
<i>na špatném místě.</i>

12
00:00:21,616 --> 00:00:22,416
<i>Máme hodně zraněných.</i>

13
00:00:22,417 --> 00:00:23,582
<i>Potřebujeme se dostat domů.
</i>

14
00:00:23,583 --> 00:00:24,783
<i>Energie máme tak akorát</i>

15
00:00:24,784 --> 00:00:26,317
<i>k provozování hlavních systémů.</i>

16
00:00:26,318 --> 00:00:30,018
Tahle loď není schopná
vytočit zemi.

17
00:00:30,019 --> 00:00:33,584
Pro tento přípd, máme pět
antických komunikačních kamenů.

18
00:00:33,585 --> 00:00:35,452
Psychicky převezmete kontrolu
nad člověkem


19
00:00:35,453 --> 00:00:38,586
na druhé straně.

20
00:00:38,587 --> 00:00:39,986
Ona to nemůže mít.

21
00:00:39,987 --> 00:00:42,255
Je jí 16.

22
00:00:42,256 --> 00:00:44,488
Skoro se neznáme.

23
........