1
00:00:00,334 --> 00:00:01,634
V listopadu 2009...

2
00:00:01,634 --> 00:00:03,367
... se Díkůvzdání slavilo...

3
00:00:03,367 --> 00:00:05,500
... poprvé v novém
bytě Marshalla a Lily.

4
00:00:05,500 --> 00:00:08,367
A Marshall objevil
dokonalého krocana.

5
00:00:08,367 --> 00:00:11,634
Zlato, je překrásný.

6
00:00:11,634 --> 00:00:14,300
22 liber, bioprodukt.

7
00:00:14,300 --> 00:00:16,234
Pamatuješ mýho strejdu Heinreka?

8
00:00:16,234 --> 00:00:18,333
Vypadá úplně jako jeho hlava.

9
00:00:18,333 --> 00:00:19,901
Můj Bože!

10
00:00:19,901 --> 00:00:21,433
Můj krocan...

11
00:00:21,433 --> 00:00:23,300
Můj krocan!

12
00:00:24,300 --> 00:00:26,934
Takže když jsme se sešli, ...

13
00:00:26,934 --> 00:00:28,101
... nebyla s Marshallem řeč.

14
00:00:28,101 --> 00:00:30,134
- Sehnali jsme krocana.
- Ne.

15
00:00:30,134 --> 00:00:32,067
Nesehnali. Sehnali jste ubohou
náhražku krocana.

16
00:00:32,067 --> 00:00:33,967
Krucinál, proč jsem
jen neposlechl...

17
00:00:33,967 --> 00:00:36,134
... ten nahraný hlas exstarosty
Eda Kocha, ...

18
00:00:36,134 --> 00:00:37,600
... co připomíná, abych nezapomněl
na své věci.

19
00:00:37,600 --> 00:00:40,400
Ne, Marshalle, špatně to chápeš.

20
00:00:40,400 --> 00:00:42,767
Dojeli jsme s Robin do
ztrát a nálezů...

21
00:00:42,767 --> 00:00:44,667
... a tam, odpočívaje
v jejich lednici, ...

22
00:00:44,667 --> 00:00:46,101
Marshalle Eriksene, ...

23
00:00:46,101 --> 00:00:48,901
- ... je tohle tvůj krocan?
........