1
00:00:03,320 --> 00:00:05,800
Emma Woodhousová se narodila se zářícím sluncem nad hlavou.

2
00:00:12,440 --> 00:00:15,680
<i>Otci, který vždy očekával to nejhorší<i>

3
00:00:21,280 --> 00:00:24,480
<i>a bezstarostné matce,<i>

4
00:00:24,480 --> 00:00:27,960
<i>jejíž úsměv si Emma neměla pamatovat.<i>

5
00:00:31,360 --> 00:00:33,360
<i>Jednoho dne se stalo to nejhorší.<i>

6
00:00:55,640 --> 00:00:58,600
<i>A když pan Woodhouse sledoval naposledy odcházet svou ženu z domu,<i>

7
00:01:00,120 --> 00:01:04,360
<i>rozhodl se, že své dcery niky nespustí z očí.<i>

8
00:01:08,640 --> 00:01:11,960
<i>Snad jen pod dohledem jejich pozorné vychovatelky,<i>

9
00:01:11,960 --> 00:01:14,080
<i>Ann Taylorové.

10
00:01:14,080 --> 00:01:19,120
<i>A tak slunce nad Emmou svítilo i nadále jasně.<i>

11
00:01:19,120 --> 00:01:22,520
Musíme si pospíšit, doktore Perry.
Schýlilo se k nejhoršímu.

12
00:01:27,800 --> 00:01:29,160
Pospěš, Emmo.

13
00:01:29,160 --> 00:01:32,880
<i>Ale další děti v Highbury takové štěstí neměly.<i>

14
00:01:37,080 --> 00:01:40,720
<i>Svět malého Franka Westona se obrátil vzhůru nohama.<i>

15
00:01:51,040 --> 00:01:56,000
Vezmu si to dítě, pane Westone,
pro blaho své pošetilé sestry.

16
00:01:57,160 --> 00:02:00,800
Ale bude žít se mnou

17
00:02:00,800 --> 00:02:03,160
a bude se jmenovat Frank Churchill.

18
00:02:16,760 --> 00:02:21,600
<i>Ani život Jane Fairfaxové už nikdy neměl být stejný,
když její teta prožívala těžké časy.<i>

19
00:02:21,600 --> 00:02:24,960
Je to tak nejlepší. Musíme Jane nechat jít.

20
00:02:24,960 --> 00:02:29,120
Kapitán Campbell je velmi dobře zaopatřený.
Poskytne jí vzdělání, které my nemůžeme.

21
00:02:29,120 --> 00:02:33,920
Ale nemůžeme jí nechat jít.
Naše rozkošné malé děvčátko...

22
00:02:33,920 --> 00:02:37,640
Už brzy budeme muset odejít z tohoto domu
a najít si něco menšího.

23
00:02:37,640 --> 00:02:40,560
Slíbily jsme, že pro Jane uděláme,
co bude v našich silách.

24
........