1
00:00:04,441 --> 00:00:07,900
Leon St. James uvádí
Sladový likér Anaconda.

2
00:00:07,901 --> 00:00:10,980
Se svojí delikátní kombinací
nejlepších bylinek,

3
00:00:10,981 --> 00:00:15,796
se jedná o jediný likér, který dosahuje
znamenitosti samotného strýčka Sama.

4
00:00:17,859 --> 00:00:22,470
A když otevřete zátku,
ani kousíček nepřijde na zmar.

5
00:00:23,845 --> 00:00:26,321
Je to Sladový likér Anaconda?

6
00:00:26,321 --> 00:00:30,321
Jediný sladový likér, který je schválený
vládnou Spojených států?

7
00:00:30,321 --> 00:00:34,072
Přesně tak. Sladový likér Anaconda.

8
00:00:34,073 --> 00:00:41,882
Sladový likér Anaconda...
z něj budete úplně úúúúú!

9
00:00:45,569 --> 00:00:50,744
Sladový likér Anaconda.
Svařený v Piedmontu v Georgii.

10
00:01:18,247 --> 00:01:19,615
Pánové,

11
00:01:19,615 --> 00:01:24,140
vy všichni jste nejuznávanější
muži ve svých rajónech.

12
00:01:24,141 --> 00:01:27,669
Spoluprací se mnou získáte ochranu

13
00:01:27,670 --> 00:01:32,207
a také tolik zboží,
kolik jen stačíte distribuovat.

14
00:01:32,208 --> 00:01:37,486
Nicméně, jeden z nás není takový,
jakým se zdá být.

15
00:01:41,402 --> 00:01:46,896
Tak hele, vy rádoby kofři,
co má tohle znamenat?

16
00:01:46,897 --> 00:01:48,818
Hele chlape,

17
00:01:48,819 --> 00:01:53,983
- budu se muset vrátit do ulic,
odkud jsem přišel, blbče. - Počkat.

18
00:01:55,185 --> 00:01:59,545
Už jsem řekl vejtahové,
že nejsem žádnej práskač.

19
00:01:59,545 --> 00:02:01,243
A kdo tvrdí, že ano?

20
00:02:20,795 --> 00:02:23,046
Je po něm.

21
00:02:25,834 --> 00:02:27,992
Panebože, Bene.

22
00:02:27,993 --> 00:02:30,355
Víš co to znamená?
........