1
00:00:06,501 --> 00:00:06,502
[The Legend of The Seeker - 1x06 Elixir]

2
00:00:06,503 --> 00:00:06,504
[SK titulky: namuras]

3
00:00:17,876 --> 00:00:18,919
Čo ty na to?

4
00:00:20,281 --> 00:00:23,397
Skúsme niečo náročnejšie, dobre?

5
00:00:31,499 --> 00:00:32,551
Skús teraz.

6
00:00:37,368 --> 00:00:40,582
Vravíš mi, že je mojím osudom
zachrániť svet pred Darkenom Rahlom...

7
00:00:40,617 --> 00:00:43,092
... a jeho vojaci ma
hľadajú vo dne v noci.

8
00:00:43,945 --> 00:00:47,275
Ale miesto toho, aby som ho hľadal,
ti krájam ovocie na raňajky.

9
00:00:48,239 --> 00:00:50,465
Rahl a jeho služobníci žijú v tieňoch.

10
00:00:50,825 --> 00:00:53,254
Niektorí sa dokonca
kryjú čiernou mágiou.

11
00:00:53,916 --> 00:00:55,493
Kým si ich všimneš...

12
00:00:58,500 --> 00:00:59,561
Znova.

13
00:01:11,125 --> 00:01:12,213
Čo robíš?

14
00:01:12,844 --> 00:01:14,074
Riadim sa mojím inštinktom?

15
00:01:14,519 --> 00:01:15,719
Hádaš.

16
00:01:17,024 --> 00:01:18,536
Lekcia číslo štyri, hľadač.

17
00:01:19,103 --> 00:01:22,532
Aby si videl to, čo nie je,
hľaď na to, čo je.

18
00:01:23,487 --> 00:01:25,882
Musíš sa naučiť vnímať
svet tak ako nikto iný.

19
00:01:26,363 --> 00:01:27,365
Znova.

20
00:02:01,211 --> 00:02:02,212
Zabralo to!

21
00:02:03,410 --> 00:02:05,686
Len sa príliš nedojímaj.

22
00:02:05,992 --> 00:02:09,493
Tvoji nepriatelia budú
oveľa prefíkanejší ako melón.

23
00:02:42,895 --> 00:02:43,953
- Richard!
- Prepáč.

........