1
00:00:07,500 --> 00:00:09,861
subs by Malkivian & Luigi d'Blackhouse
načasoval Grolim

2
00:00:09,862 --> 00:00:11,261
www.legendoftheseeker.cz

3
00:00:11,262 --> 00:00:16,115
Jak je možné, že nejsi schopný
najít třetí schránku Ordenu?

4
00:00:18,020 --> 00:00:20,080
Nebo toho čaroděje. Zeddica.

5
00:00:20,626 --> 00:00:22,957
Stopařský mrak,
který vytvořili naši mágové,

6
00:00:22,992 --> 00:00:25,523
nebyl schopný najít ani
jedno, můj pane.

7
00:00:25,624 --> 00:00:29,622
Avšak zdvojnásobíme naše úsilí.
Ten čaroděj nám už moc dlouho unikat nebude.

8
00:00:32,036 --> 00:00:36,997
Lorde Rahle, pomyslete na to, čeho jste
již dosáhl. A to i bez všech tří schránek.

9
00:00:37,272 --> 00:00:40,866
Dobyl jste dvě teritoria a
odboj bude brzy taky zničen.

10
00:00:43,158 --> 00:00:45,765
Nechci je zničit, Egremone.

11
00:00:49,840 --> 00:00:52,890
Hledač otrávil mysl těch lidí,

12
00:00:53,812 --> 00:00:56,666
mylně je přesvědčil, že jim chci ublížit.

13
00:00:57,686 --> 00:01:00,536
Přitom jediné, po čem toužím,
je přinést jim mír.

14
00:01:01,414 --> 00:01:06,196
Když nic jiného, může vás, můj pane,
těšit pomyšlení, že nám Hledač už nebude stát v cestě.

15
00:01:12,992 --> 00:01:14,571
Řekni mi, Egremone.

16
00:01:15,900 --> 00:01:18,686
Ty skutečně věříš tomu,
že je Hledač mrtvý?

17
00:01:19,761 --> 00:01:21,810
Ty jsi naživu.
Děkujme Duchům.

18
00:01:22,543 --> 00:01:25,792
Darken Rahlovi poslové šíří zprávy,
že jsi se vzdal svého úkolu,

19
00:01:25,802 --> 00:01:27,777
utekl zpět za Hranici a zemřel tam.

20
00:01:29,007 --> 00:01:30,340
Chceme, aby tomu věřili.

21
00:01:30,535 --> 00:01:33,182
Alespoň mě vojáci přestanou lovit,
i když jen na chvíli.

22
00:01:33,632 --> 00:01:35,392
Víme, že ti můžeme věřit, Devline.
........