1
00:00:00,796 --> 00:00:01,796
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,798 --> 00:00:03,798
<i>Gaby odhalila tajomstvo.</i>

3
00:00:03,799 --> 00:00:04,799
Tvoje brucho ma práve koplo.

4
00:00:04,800 --> 00:00:06,600
Chcem, aby si išla pracovať na Miami.

5
00:00:07,504 --> 00:00:08,804
<i>A tak sa Carlos
rozhodol pre tvrdú hru.</i>

6
00:00:09,805 --> 00:00:10,805
Nemôžeš ma vyhodiť kvôli tomu,
že som tehotná.

7
00:00:10,806 --> 00:00:11,806
Ponúkam ti povýšenie.

8
00:00:12,808 --> 00:00:13,808
Ak ho odmietneš a namiesto
toho odídeš,

9
00:00:13,809 --> 00:00:14,809
nemôžem ti v tom brániť.

10
00:00:15,811 --> 00:00:16,811
<i>Katherine sa zrútila.</i>

11
00:00:16,812 --> 00:00:18,712
Muž, ktorého milujem,
si vybral teba. Je koniec.

12
00:00:19,014 --> 00:00:20,814
Prečo je na mňa život taký tvrdý?

13
00:00:21,817 --> 00:00:22,817
Milovala si ho.

14
00:00:22,818 --> 00:00:24,418
Prišiel som na spôsob,
akým ťa vyslobodím spod toho manželstva.

15
00:00:25,021 --> 00:00:26,021
<i>Karl vymyslel plán.</i>

16
00:00:26,822 --> 00:00:29,399
Ak poruší podmienku, napríklad tak,
že sa bude stýkať s nejakým známym zločincom,

17
00:00:29,434 --> 00:00:30,291
môžu mu ju zrušiť.

18
00:00:30,326 --> 00:00:33,395
Stačí, keď ho dostaneme
do miestnosti s nejakým bývalým trestancom,

19
00:00:33,430 --> 00:00:35,439
odfotíme ich a potom
dáme Orsonovi zbohom!

20
00:00:35,474 --> 00:00:37,624
To je perfektné! Potom bude
musieť súhlasiť s rozvodom.

21
00:00:38,458 --> 00:00:39,536
<i>Nick mal telefonát.</i>

22
00:00:40,800 --> 00:00:42,997
Agent Padilla?
Premýšľam o vstupe.

23
00:00:44,032 --> 00:00:45,954
........