1
00:01:26,186 --> 00:01:27,813
Dámy!

2
00:01:39,899 --> 00:01:40,991
Dámy.

3
00:01:42,302 --> 00:01:44,770
V poledne budou věšet vaše manžely.

4
00:02:07,460 --> 00:02:09,690
Přivádějí
Thorntony.

5
00:02:09,762 --> 00:02:11,923
To jsou oni,
co maj naše peníze.

6
00:02:11,998 --> 00:02:13,829
Jsou tady Thorntoni.

7
00:02:13,900 --> 00:02:16,198
V té bance jsem měl
své životní úspory.

8
00:02:21,708 --> 00:02:23,073
Uhněte z cesty, chlapi.

9
00:02:30,884 --> 00:02:32,317
Pověste je!

10
00:02:43,296 --> 00:02:46,597
Nedáme-li těmto zvířatům napít,
půjdeme nakonec do města pěšky.

11
00:02:48,935 --> 00:02:51,563
Holanďanova banka.
Jak jenom mohli?

12
00:02:51,638 --> 00:02:54,607
Tak blízko domova.
Tomu nevěřím.

13
00:02:54,674 --> 00:02:58,440
Charlie říkal, že bankéřové dceře
úplně odřízli hlavu.

14
00:02:58,511 --> 00:03:00,172
Připravme se
na to nejhorší.

15
00:03:00,246 --> 00:03:04,615
Nikdy jsem neviděl tři chlapy
věšet najednou. Dva možná.

16
00:03:04,684 --> 00:03:07,414
Bylo to dávno,
na stromě soudce Parkera,

17
00:03:07,487 --> 00:03:09,955
ale byli to ruďoši.
Ty se nepočítaj.

18
00:03:10,023 --> 00:03:12,992
Vrať se na ranč Charlie,
zavři bránu a hlídej to tam.

19
00:03:13,059 --> 00:03:16,722
Teď není vhodný čas, aby ty kradený voly
nebo armádní muly poutali pozornost.

20
00:03:16,796 --> 00:03:19,594
Jsou kradené,
pokud nevíš.

21
00:03:19,666 --> 00:03:21,964
Teď jsme provdané
za bandu lupičů.

22
........