1
00:00:00,000 --> 00:00:00,967
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,001 --> 00:00:05,505
Něco se ti na sobě musí strašně nelíbit,
když ses pokusil o sebevraždu.

3
00:00:05,739 --> 00:00:08,808
Chtěl jsem plavat,
dokud by mi neupadly ruce.

4
00:00:08,882 --> 00:00:11,711
Otec, který je schopný
zanechat své děti bez otce.

5
00:00:11,745 --> 00:00:15,882
- Podávám žádost o svěření dětí do mé péče.
- Máti, je ti přes šedesát.

6
00:00:16,082 --> 00:00:20,952
- Co je to za muže? - Renaldo je
můj manžel. Vždycky chtěl mít děti.

7
00:00:21,188 --> 00:00:23,890
Já jen chci být Annie a Conorovi
dobrým otcem.

8
00:00:27,460 --> 00:00:33,129
- Něco si ujasníme. Já... nejsem na chlapy.
- Já nejsem žena. Jsem homosexuál.

9
00:00:33,153 --> 00:00:39,602
- Kdybych byla Alex, ty bys byl homouš?
- Podle mě, kdybys byla Alex, měla bys zakrvácenej nos.

10
00:00:39,639 --> 00:00:42,909
Otočte se. Vydejte se
zády směrem k nám.

11
00:00:43,076 --> 00:00:48,681
- Takže ty víš, jak to tady chodí?
- Nemáš ani svalovou hmotu, ani nejsi členem gangu,

12
00:00:48,715 --> 00:00:52,118
- aby ses stal predátorem.
- Chceš, abych někomu dělal děvku?

13
00:00:52,318 --> 00:00:54,754
To je malá cena za tvůj život.

14
00:01:20,260 --> 00:01:24,990
- Jsem Christian Troy, jdu za svým synem.
Mattem McNamarou. - Zapište se.

15
00:01:32,120 --> 00:01:35,800
Na konci chodby doleva.
Bude v šestce.

16
00:02:32,980 --> 00:02:34,480
Já jsem Kessler.

17
00:02:34,720 --> 00:02:37,880
Váš syn je v pořádku.
Pozdravuje vás.

18
00:02:39,340 --> 00:02:43,330
- Kde je Matt? Chci vidět Matta.
- Nebojte, dobře se o něj starám.

19
00:02:43,570 --> 00:02:45,830
Ze začátku to bylo
trochu tvrdé,

20
00:02:46,020 --> 00:02:51,100
- ale od přesunu se mu daří o moc líp.
- Jakého přesunu? - Do mojí cely.

21
00:02:56,800 --> 00:02:59,890
Takhle ho akorát
........