1
00:00:02,360 --> 00:00:05,895
Učím teprve týden a i přesto
jsme s mým přítelem a mentorem,

2
00:00:05,995 --> 00:00:08,260
Perrym Coxem,
spolupracovali jako namazaný stroj.

3
00:00:08,262 --> 00:00:10,009
Krásný den, že Perre?

4
00:00:10,010 --> 00:00:11,764
Proboha, nováčku,
kde ty ses tu vzal?

5
00:00:11,849 --> 00:00:13,881
- Ty mě sleduješ?
- Sleduju?

6
00:00:13,882 --> 00:00:17,318
Jdeme jako namazaný stroj
už od parkoviště.

7
00:00:17,319 --> 00:00:20,201
Říkal jsem ti o mém medovém šampónu.

8
00:00:20,202 --> 00:00:21,402
Zadrž...

9
00:00:21,860 --> 00:00:22,818
...navždy.

10
00:00:22,819 --> 00:00:23,819
Hej ty!

11
00:00:24,343 --> 00:00:28,047
Nevyrobil jsem ti snad něco,
co máš nosit,

12
00:00:28,048 --> 00:00:29,886
a co symbolizuje tvou důležitost?

13
00:00:29,887 --> 00:00:31,803
Co to je? Já to budu nosit.
Je to kápě?

14
00:00:31,804 --> 00:00:33,478
<i>V kápi bych vypadal bohovsky.</i>

15
00:00:33,387 --> 00:00:36,262
Má nosit cedulku, že je číslo 1.

16
00:00:36,441 --> 00:00:39,835
Značí to, že je studentem,
v kterým vidím potenciál.

17
00:00:39,870 --> 00:00:41,411
Díky, je to noční můra.

18
00:00:41,479 --> 00:00:44,348
Hodně zdaru, jedničko.

19
00:00:44,415 --> 00:00:46,750
Nemusíš to nosit.

20
00:00:46,818 --> 00:00:49,253
Podívej, jak směšně to vypadá na mně.

21
00:00:49,320 --> 00:00:51,255
Strašně se mi to příčí.

22
00:00:51,799 --> 00:00:54,853
On křičel, ať to nosím já.

23
00:00:54,888 --> 00:00:56,260
Já říkal: "Dobře, nečerti se."

........