1
00:00:00,318 --> 00:00:01,718
<i>V minulých dieloch...</i>

2
00:00:02,118 --> 00:00:04,068
Orson ma vydiera,
aby som s ním zostala.

3
00:00:04,318 --> 00:00:05,618
<i>- Aby Bree unikla zo svojho manželstva...
- Lamar Benjamin?</i>

4
00:00:05,818 --> 00:00:08,368
Poznáte sa s mojim manželom
Orsonom zo štátnej väznice.

5
00:00:09,318 --> 00:00:11,193
<i>rozhodla sa pre vlastné vydieranie...</i>

6
00:00:11,228 --> 00:00:13,068
Už sa viac nechcem hádať.

7
00:00:13,268 --> 00:00:14,618
<i>Zatiaľ čo jedno priateľstvo...</i>

8
00:00:15,118 --> 00:00:17,368
<i>narazilo na skaly.
- Lynette, chcela si nás zažalovať!</i>

9
00:00:17,618 --> 00:00:19,228
To je dôkaz toho, že
nie si moja kamarátka.

10
00:00:19,728 --> 00:00:21,668
- Oh môj Bože!
- Upokoj sa, dobre? Nie som hlúpy.

11
00:00:21,978 --> 00:00:23,568
Použil som jednorazový telefón,
nie je možné, aby nás našli.

12
00:00:23,918 --> 00:00:26,468
<i>- Zabila som človeka!
- Zúfalý čin...</i>

13
00:00:26,768 --> 00:00:28,328
Danny? Nie, nie, nie, nie!

14
00:00:28,668 --> 00:00:30,428
<i>viedol k prezradeniu.</i>

15
00:00:30,718 --> 00:00:32,078
Chceš trochu džúsu, Danny?

16
00:00:32,528 --> 00:00:33,918
Volám sa Tyler.

17
00:00:35,178 --> 00:00:38,128
Celý ten čas, čo som s tebou bol,
som myslel len a len na Susan.

18
00:00:38,478 --> 00:00:39,598
<i>A prezradenie...</i>

19
00:00:39,828 --> 00:00:42,828
Ak to myslíš vážne,
tak ma teda, prosím, zabi.

20
00:00:43,078 --> 00:00:44,588
Si mi príliš ľahostajná na to,
aby som ťa zabil.

21
00:00:44,828 --> 00:00:46,538
<i>viedlo k zúfalému činu.</i>

22
00:00:46,788 --> 00:00:49,488
Ihneď potrebujem sanitku.
Strácam veľa krvi.

........