1
00:01:47,440 --> 00:01:50,120
Kapitola první

2
00:01:50,400 --> 00:01:52,480
Bylo nebylo...

3
00:01:52,560 --> 00:01:57,720
v nacisty okupované Francii

4
00:02:37,560 --> 00:02:39,680
Vraťte se dovnitř a zavřete dveře.

5
00:02:41,560 --> 00:02:44,880
Julie, napumpuj mi vodu, ať se opláchnu,

6
00:02:45,960 --> 00:02:47,400
a pak jdi dovnitř za sestrami.

7
00:03:12,480 --> 00:03:13,520
Tady je, tatínku.

8
00:03:23,480 --> 00:03:24,480
Děkuju, zlatíčko.

9
00:03:25,160 --> 00:03:26,680
Teď běž dovnitř za sestrami.

10
00:03:30,960 --> 00:03:31,960
Jdi, neutíkej.

11
00:03:53,760 --> 00:03:55,800
Je to statek Perriera LaPadita?

12
00:03:56,280 --> 00:03:57,320
Já jsem Perrier LaPadite.

13
00:03:58,600 --> 00:04:01,600
Těší mě, monsieur LaPadite.

14
00:04:02,120 --> 00:04:04,000
Jsem plukovník Hans Landa z SS.

15
00:04:04,560 --> 00:04:05,560
Co byste potřeboval?

16
00:04:06,040 --> 00:04:08,760
Říkal jsem si, že mě snad pozvete domů,

17
00:04:09,080 --> 00:04:11,240
že bychom si popovídali.

18
00:04:12,600 --> 00:04:14,080
Jistě. Prosím.

19
00:04:22,760 --> 00:04:25,400
To je má rodina, pane plukovníku.

20
00:04:35,080 --> 00:04:36,320
Plukovník Hans Landa z SS,

21
00:04:36,720 --> 00:04:37,720
mademoiselle,

22
00:04:37,800 --> 00:04:39,000
k vašim službám.

23
00:04:39,920 --> 00:04:43,960
Ty zvěsti, co jsem ve vesnici
o vaší rodině slyšel, nelhaly.

24
00:04:47,040 --> 00:04:49,640
Vaše dcery jsou jedna hezčí než druhá.

25
00:04:50,800 --> 00:04:51,760
Merci.
........