1
00:00:32,343 --> 00:00:36,243
V historii našeho světa se odehrálo mnoho příběhů.

2
00:00:37,569 --> 00:00:39,398
Mnohé jsou ztraceny...

3
00:00:39,398 --> 00:00:42,500
roztroušené ve větrech času...

4
00:00:44,092 --> 00:00:47,700
dál, než kam sahá lidská paměť.

5
00:00:47,700 --> 00:00:51,600
Ale tento příběh,
náš příběh...

6
00:00:51,600 --> 00:00:53,990
by neměl být zapomenut.

7
00:01:05,000 --> 00:01:06,189
Tati...

8
00:01:16,960 --> 00:01:17,960
Maio!

9
00:01:19,960 --> 00:01:22,000
Uteč! Maio, utěč!

10
00:01:23,340 --> 00:01:24,440
Maio! Utíkej!

11
00:01:35,283 --> 00:01:40,483
ZROZENÍ NADĚJĚ

12
00:01:47,057 --> 00:01:50,257
Přišli jsme z vody.

13
00:01:50,352 --> 00:01:53,550
Teče z našich dávných dní

14
00:01:53,560 --> 00:01:57,560
dlouhými roky do tohoto okamžiku.

15
00:01:57,609 --> 00:02:01,709
Žene se našimi životy jako pokrevní linie králů.

16
00:02:02,548 --> 00:02:06,548
Rychle plynoucí proud vzpomínek...

17
00:02:07,707 --> 00:02:09,707
a žalu.

18
00:02:10,800 --> 00:02:13,000
Jedna kapka vody,...

19
00:02:13,289 --> 00:02:15,289
... krve...

20
00:02:15,411 --> 00:02:17,600
a po ní další...

21
00:02:17,786 --> 00:02:20,600
se mohou stát vlnkami,...

22
00:02:20,600 --> 00:02:22,007
řekou,...

23
00:02:22,007 --> 00:02:25,003
stoupajícím proudem.

24
00:02:25,003 --> 00:02:29,007
Nezastavitelným,
který po chvíli

25
00:02:29,007 --> 00:02:34,005
........