1
00:01:30,100 --> 00:01:36,100
Titulky pre Vás preložil Lejko4 ;)

2
00:01:44,000 --> 00:01:44,700
Haló?

3
00:01:44,900 --> 00:01:46,300
Čo si myslíš, že robíš?

4
00:01:48,000 --> 00:01:48,900
Vyspal si sa dobre?

5
00:01:52,600 --> 00:01:54,100
Koľko je hodín?

6
00:01:54,600 --> 00:01:57,600
- 9:00 hodín ráno.
- Kúrňa, zaspal som.

7
00:01:59,500 --> 00:02:01,300
Bola to moja noc, Bill.

8
00:02:01,800 --> 00:02:03,000
Spravila som buchty na pare.

9
00:02:03,400 --> 00:02:05,500
- Naše DVD-čka dorazili.
- Vynahradíme si to.

10
00:02:05,535 --> 00:02:07,065
Nikde sme ťa nemohli nájsť.

11
00:02:07,100 --> 00:02:10,000
Skoro som zavolala pohotovosť.

12
00:02:10,100 --> 00:02:12,000
- Veď mám auto pred domom.
- Ale nikde ťa nebolo.

13
00:02:12,100 --> 00:02:13,200
Mohlo to byť naliehavé.

14
00:02:13,235 --> 00:02:14,900
Prepáčte. Som vyťažený.

15
00:02:15,000 --> 00:02:17,900
Musel som spraviť prácu
na tri dni za jednu noc.

16
00:02:18,000 --> 00:02:19,000
Bol som unavený.

17
00:02:20,600 --> 00:02:22,000
Neberte si to tak osobne.

18
00:02:23,600 --> 00:02:24,800
Meškám.

19
00:02:31,100 --> 00:02:32,600
Blížia sa Vianoce, Bill,
Objednávky prijímame do zajtra.

20
00:02:32,700 --> 00:02:34,600
- Hej, viem.
- Pán Henrickson?

21
00:02:34,900 --> 00:02:38,200
Rotary, Keynote a A. Flag - zajtra ráno o 6:00.

22
00:02:38,300 --> 00:02:40,000
- Vďaka, Lisa.
- Volá sa Leslie.

23
00:02:40,100 --> 00:02:42,000
Oh. Prepáč, Leslie.

24
........