1
00:00:06,964 --> 00:00:08,340
Než uděláš cokoliv unáhleného,

2
00:00:08,340 --> 00:00:10,551
myslím že bys
měl vědět že mám Cipher.

3
00:00:11,969 --> 00:00:13,470
Hned mi ho dej.

4
00:00:13,470 --> 00:00:15,931
Nemyslíš že bychom nejdřív
měli probrat podmínky?

5
00:00:18,851 --> 00:00:21,270
Takže, kdo jsi?

6
00:00:21,270 --> 00:00:22,938
Víš co? Stejně bys
mi to nejspíš neuvěřil.

7
00:00:25,149 --> 00:00:26,567
Poslední možnost.

8
00:00:26,650 --> 00:00:28,360
Kdo jsi?

9
00:00:28,736 --> 00:00:30,070
Chuck.

10
00:00:30,237 --> 00:00:30,946
Dobře.

11
00:00:30,946 --> 00:00:33,741
Teď mi řekni všechno, Chucku.

12
00:00:35,159 --> 00:00:37,161
<i>Určitě mi to neuvěří.</i>

13
00:00:37,369 --> 00:00:38,954
<i>A já mu to nevyčítám.
Myslím, kdo by uvěřil</i>

14
00:00:38,954 --> 00:00:40,330
<i>že vláda vložila
všechna svá tajemství</i>

15
00:00:40,330 --> 00:00:42,541
<i>do jednoho super počítače - Intersectu,</i>

16
00:00:42,541 --> 00:00:44,835
<i>a všechna ta tajemství
se mi stáhla do mozku.</i>

17
00:00:46,337 --> 00:00:48,047
<i>Samozřejmě tomuhle
to říct nemůžu.</i>

18
00:00:48,172 --> 00:00:49,340
Dobře, dobře.

19
00:00:49,340 --> 00:00:52,259
Dobře, jde o to, že tak
nějak pracuju

20
00:00:52,259 --> 00:00:54,261
pro CIA a NSA
ve svém volném čase

21
00:00:54,261 --> 00:00:55,262
když zrovna nedělám v obchodě.

22
00:00:55,262 --> 00:00:56,638
Je to pro mě něco jako
druhý zaměstnání.

23
00:00:56,638 --> 00:00:58,932
........