1
00:00:01,360 --> 00:00:03,851
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:05,781 --> 00:00:08,782
Kdyby Mary Alice prožívala
nějakou krizi, poznaly bychom to.

3
00:00:08,909 --> 00:00:10,783
Vždyť bydlí 15 metrů od nás.

4
00:00:11,328 --> 00:00:14,779
Gabby, ona se zabila.
Muselo se něco dít.

5
00:00:15,040 --> 00:00:18,243
Jak se k němu přiblížím,
sahá mi na zadek.

6
00:00:18,585 --> 00:00:21,752
Loni jsem na obchodech s ním
vydělal přes 200000.

7
00:00:21,880 --> 00:00:24,585
Když ti bude chtít sáhnout
na zadek, tak ho nech.

8
00:00:24,716 --> 00:00:26,376
Proč nejste šťastná?

9
00:00:26,969 --> 00:00:30,302
Ukázalo se, že jsem chtěla
samé nesprávné věci.

10
00:00:31,431 --> 00:00:34,136
- Co to je?
- Dopis adresovaný Mary Alice.

11
00:00:36,186 --> 00:00:38,309
VÍM, CO JSI UDĚLALA. JE MI
Z TEBE NANIC. MUSÍM TO ŘÍCT.

12
00:00:38,439 --> 00:00:40,764
Mary Alice, cos udělala?

13
00:00:46,947 --> 00:00:49,652
<i>Jedna věc je po smrti zvláštní.</i>

14
00:00:49,783 --> 00:00:51,443
<i>Naše smysly odejdou.</i>

15
00:00:51,577 --> 00:00:55,277
<i>Chuť, hmat, čich a sluch se</i>
<i>promění ve vzdálenou vzpomínku.</i>

16
00:00:55,414 --> 00:00:59,364
<i>Ale zrak?</i>
<i>Zrak je mnohem lepší.</i>

17
00:00:59,793 --> 00:01:03,577
<i>A najednou vidíme svět,</i>
<i>který jsme opustili, tak jasně.</i>

18
00:01:03,714 --> 00:01:08,340
<i>Jistě, většina z toho, co vidí</i>
<i>mrtví, by neunikla ani živým,</i>

19
00:01:08,469 --> 00:01:11,754
<i>kdyby si jen udělali čas</i>
<i>a podívali se.</i>

20
00:01:12,139 --> 00:01:14,215
<i>Třeba moje přítelkyně Gabrielle.</i>

21
00:01:14,349 --> 00:01:18,015
<i>Měla jsem vidět, jak je</i>
<i>nešťastná, ale neviděla.</i>

22
........