1
00:00:00,901 --> 00:00:03,273
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:05,447 --> 00:00:08,152
Byla to jeho žena.
Má nárok vědět všechno.

3
00:00:08,283 --> 00:00:11,948
Opustila manžela a syna,
nikdy jí to neodpustím.

4
00:00:12,788 --> 00:00:14,780
<i>Tahle otázka je nesmrtelná.</i>

5
00:00:15,040 --> 00:00:18,124
<i>Co všechno chceme skutečně</i>
<i>vědět o sousedech?</i>

6
00:00:18,252 --> 00:00:20,624
Zruš tu schůzku
s rozvodovým právníkem.

7
00:00:20,754 --> 00:00:22,628
Najdeme si manželského poradce.

8
00:00:22,756 --> 00:00:25,840
- Mike Delfino.
- Susan Mayerová. Bydlím naproti.

9
00:00:25,968 --> 00:00:29,668
- Budeš ho muset někam pozvat.
- Doufám, že pozve on mě.

10
00:00:29,847 --> 00:00:31,720
Hrozně mě štve,
jak se mnou mluvíš.

11
00:00:31,974 --> 00:00:34,262
A mě štve,
že jsem dal 15000 dolarů

12
00:00:34,393 --> 00:00:36,884
za tvůj náhrdelník,
ale učím se s tím žít.

13
00:00:37,020 --> 00:00:39,096
- Milujete ho?
- Miluju.

14
00:00:39,231 --> 00:00:42,315
Tak proč jsme tady?
Proč to děláme?

15
00:00:42,693 --> 00:00:44,769
Nechci se jednou ráno probudit

16
00:00:44,903 --> 00:00:47,655
s nutkavou potřebou
prohnat si kulku hlavou.

17
00:00:51,743 --> 00:00:53,072
<i>Když jsem umřela,</i>

18
00:00:53,245 --> 00:00:57,243
<i>vzdala jsem se všech svých částí,</i>
<i>které jsem už nepotřebovala.</i>

19
00:00:58,250 --> 00:01:01,584
<i>Svých tužeb, přesvědčení,</i>
<i>ambicí, pochyb.</i>

20
00:01:01,753 --> 00:01:05,004
<i>Odhodila jsem</i>
<i>každý náznak své lidskosti.</i>

21
00:01:06,758 --> 00:01:09,332
<i>Zjistila jsem,</i>
<i>že na pouť věčností</i>
........