1
00:00:00,781 --> 00:00:02,738
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:03,367 --> 00:00:06,202
- Vím, proč se máma zabila.
<i>- Byla vyzrazena tajemství.</i>

3
00:00:06,495 --> 00:00:08,903
Měly bysme jít na policii.

4
00:00:09,039 --> 00:00:12,373
<i>- Vztahy se zkomplikovaly.</i>
- Máti, co tady děláš?

5
00:00:12,584 --> 00:00:15,502
- Myslíš, že tě podvádí?
- Ano. - Dohlídnu na ni.

6
00:00:15,629 --> 00:00:17,586
Je tu nahlášené vloupání.

7
00:00:17,756 --> 00:00:20,793
Už jsem toho viděl hodně,
ale tohle je něco.

8
00:00:20,968 --> 00:00:23,755
<i>- A záhada...</i>
- Zachu, proč jsi to udělal?

9
00:00:24,054 --> 00:00:25,846
- Nevím.
<i>...se prohloubila.</i>

10
00:00:33,355 --> 00:00:35,562
<i>Předměstí je bitevní pole,</i>

11
00:00:35,983 --> 00:00:39,399
<i>aréna, ve které probíhají</i>
<i>všechny formy domácích půtek.</i>

12
00:00:39,528 --> 00:00:43,608
<i>Manželé se přou s manželkami,</i>
<i>rodiče bojují s dětmi.</i>

13
00:00:43,782 --> 00:00:47,234
<i>Ale do nejkrvavějších bitek</i>
<i>se vrhají ženy</i>

14
00:00:47,745 --> 00:00:49,654
<i>a jejich tchyně.</i>

15
00:00:49,997 --> 00:00:53,330
<i>Boj o Carlose začal už tu noc,</i>
<i>co Gabriellu požádal o ruku.</i>

16
00:00:53,500 --> 00:00:57,249
<i>A Juanita nad ní postupně</i>
<i>získávala převahu.</i>

17
00:00:58,172 --> 00:01:02,715
<i>Předmanželskou smlouvou,</i>
<i>kterou neochotně podepsala.</i>

18
00:01:05,888 --> 00:01:09,885
<i>Hudbou při svatebním obřadu,</i>
<i>která se jí hnusila.</i>

19
00:01:12,102 --> 00:01:15,305
<i>Barvou fasády, kterou nechtěla.</i>

20
00:01:15,606 --> 00:01:19,306
<i>Gabrielle prohrávala</i>
<i>jednu bitvu za druhou.</i>

21
00:01:20,653 --> 00:01:24,781
<i>Teď, když ji Juanita podezírala,</i>
<i>že je manželovi nevěrná,</i>

........