1
00:00:00,988 --> 00:00:02,731
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:03,115 --> 00:00:05,606
- Chci se stěhovat co nejdřív.
- Zavolám ti.

3
00:00:05,951 --> 00:00:06,982
Edie, počkej.

4
00:00:07,119 --> 00:00:10,155
Proč by se nás
Edie snažila zničit?

5
00:00:10,289 --> 00:00:12,958
Za bůra jí ublížím,
za pětku ji zabiju.

6
00:00:13,083 --> 00:00:14,708
<i>Někdo si najal pomoc...</i>

7
00:00:14,835 --> 00:00:17,408
Slavnostní večeře takhle narychlo?

8
00:00:18,088 --> 00:00:19,997
<i>A někdo si pomohl sám.</i>

9
00:00:20,507 --> 00:00:23,425
- Nesnáším, jak nás špehuje.
<i>- Někteří neuměli přestat...</i>

10
00:00:23,594 --> 00:00:25,052
Úsměv, Gabrielle!

11
00:00:25,554 --> 00:00:29,172
<i>A někdo se nezastavil včas.</i>

12
00:00:30,768 --> 00:00:33,259
- Andrewe, potřebuju pomoct.
- Mami...

13
00:00:38,317 --> 00:00:41,982
<i>V jedné populární knize se píše,</i>
<i>že všichni hřešíme.</i>

14
00:00:42,154 --> 00:00:44,443
<i>Ovšem ne každý,</i>
<i>kdo tu knihu čte,</i>

15
00:00:44,573 --> 00:00:47,029
<i>cítí vinu za špatnosti,</i>
<i>které činí.</i>

16
00:00:47,201 --> 00:00:49,193
<i>Bree Van De Kampová ano.</i>

17
00:00:49,787 --> 00:00:53,452
<i>Popravdě měla Bree pocit viny</i>
<i>většinu svého života.</i>

18
00:00:54,708 --> 00:00:57,662
<i>Jako malá proto,</i>
<i>že neměla samé jedničky.</i>

19
00:00:59,963 --> 00:01:04,257
<i>V pubertě proto, že dovolila</i>
<i>svému chlapci přejít do fáze B.</i>

20
00:01:06,303 --> 00:01:09,719
<i>Jako novomanželku ji trápilo,</i>
<i>že jí trvalo tři týdny,</i>

21
00:01:09,848 --> 00:01:11,888
<i>než poděkovala za gratulace.</i>

22
00:01:12,226 --> 00:01:14,764
<i>Věděla však,</i>
........