1
00:00:00,939 --> 00:00:03,181
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:03,317 --> 00:00:06,851
- Tys byl se ženskou?
- Tvrdilas, že ho budeš nenávidět.

3
00:00:06,987 --> 00:00:09,395
Neměl bys věřit ženě...

4
00:00:09,573 --> 00:00:11,281
<i>Konec vztahu...</i>

5
00:00:11,408 --> 00:00:15,073
- Já prostě chci být s tebou.
- Nebylo by to moudré.

6
00:00:15,204 --> 00:00:18,703
<i>...může být velmi těžký.</i>
- Spala jsem s vaším synem.

7
00:00:18,832 --> 00:00:21,703
- Ale už je po všem.
<i>- Udržet tajemství...</i>

8
00:00:21,835 --> 00:00:24,504
- Není.
<i>...je ještě těžší.</i>

9
00:00:24,671 --> 00:00:28,669
- Nechápu. Co to říkáš?
- Zabil jsem svou malou sestřičku.

10
00:00:38,602 --> 00:00:41,603
Ukliďte ty hračky.

11
00:00:41,688 --> 00:00:45,353
A hned. Chceš dostat na zadek?

12
00:00:45,859 --> 00:00:50,272
<i>Rodiče vychovaných dětí se</i>
<i>na rodiče těch nevychovaných</i>

13
00:00:50,322 --> 00:00:52,196
<i>dívají určitým způsobem.</i>

14
00:00:52,324 --> 00:00:55,989
Co se tak uculuješ. Chceš jednu?

15
00:00:56,119 --> 00:00:59,156
<i>Ten pohled říká:</i>
<i>"Ukázněte si své děti."</i>

16
00:00:59,289 --> 00:01:01,496
Uklidíme dvůr...

17
00:01:01,875 --> 00:01:04,793
<i>"Je to ostatně vaše povinnost."</i>

18
00:01:09,591 --> 00:01:11,465
Já si nedělám legraci.

19
00:01:11,593 --> 00:01:16,469
<i>Susan mohla být kvůli své dceři</i>
<i>Julii namyšlená. Bylo to snadné.</i>

20
00:01:17,808 --> 00:01:21,426
<i>- Nosila domů samé jedničky.</i>
- Zase jsi to dokázala.

21
00:01:22,521 --> 00:01:25,094
<i>Pomáhala jí s domácími pracemi.</i>

22
00:01:27,776 --> 00:01:31,644
<i>Byla bystrá, oddaná</i>
<i>a pozorná k ostatním lidem.</i>

........