1
00:00:00,904 --> 00:00:02,529
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:02,656 --> 00:00:05,740
- Jestli jí někdo ublížil, zemře.
<i>- Někdy...</i>

3
00:00:05,868 --> 00:00:08,904
Dochází mi peníze.
Za pár měsíců budu v háji.

4
00:00:09,038 --> 00:00:11,659
- Co kdybyste si našla práci?
- Ha!

5
00:00:11,790 --> 00:00:12,905
<i>... jsou odpovědi...</i>

6
00:00:13,042 --> 00:00:15,711
Když mi to řeknete,
postarám se o to.

7
00:00:15,878 --> 00:00:18,369
- To nejde.
<i>- ... na největší životní otázky...</i>

8
00:00:18,505 --> 00:00:19,881
<i>Zdálo se mi to znova.</i>

9
00:00:20,049 --> 00:00:23,003
<i>A jméno Angela?</i>

10
00:00:23,552 --> 00:00:25,924
<i>- To je mé skutečné jméno.</i>
<i>- ... pohřbeny...</i>

11
00:00:26,055 --> 00:00:28,842
Není ještě mrtvá ani měsíc,
a jako by neexistovala.

12
00:00:28,974 --> 00:00:30,599
<i>... pod velikou lží.</i>

13
00:00:30,726 --> 00:00:34,391
- Zach řekl Julii o Daně.
- On nechtěl Danu zabít.

14
00:00:41,028 --> 00:00:44,895
<i>Většina matek vám řekne,</i>
<i>že její děti jsou dar od Boha.</i>

15
00:00:45,657 --> 00:00:49,489
<i>Většina matek vám také řekne,</i>
<i>že dary od jejich dětí</i>

16
00:00:49,828 --> 00:00:51,655
<i>rozhodně božské nejsou.</i>

17
00:00:53,665 --> 00:00:56,951
<i>Lynette trpěla</i>
<i>kvůli výtvorům ze školky.</i>

18
00:00:59,630 --> 00:01:02,037
<i>Kořenkám z letního tábora.</i>

19
00:01:04,635 --> 00:01:07,801
<i>A šperkům ze skautského setkání.</i>

20
00:01:09,098 --> 00:01:10,343
<i>Ale jednou...</i>

21
00:01:10,641 --> 00:01:14,591
<i>... dostala Lynette dárek,</i>
<i>o kterém každá matka sní.</i>

22
00:01:15,646 --> 00:01:18,018
<i>Za který se nemusela stydět.</i>
........