1
00:00:00,823 --> 00:00:02,732
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:02,866 --> 00:00:05,108
Johne, mám tě na hraní.
Tohle nemá budoucnost.

3
00:00:05,244 --> 00:00:06,489
<i>Někdy řekneme něco...</i>

4
00:00:06,620 --> 00:00:09,325
Vzpomínáš, jaké to je,
pracovat 60 hodin týdně?

5
00:00:09,456 --> 00:00:10,998
<i>... co nemůžeme vzít zpátky.</i>

6
00:00:11,125 --> 00:00:14,541
Nikdo nechce
Deidru najít víc než já.

7
00:00:15,671 --> 00:00:18,043
- Ty ses postřelil?
- Nevěrohodné, co?

8
00:00:18,340 --> 00:00:20,463
<i>- A naděláme spoustu škody.</i>
- Mami.

9
00:00:20,592 --> 00:00:23,000
- Nemůžete mi ji vzít.
- Vypadni.

10
00:00:23,345 --> 00:00:26,714
Měla bys ses na něco podívat.
Ukradli to z Mikeovy garáže.

11
00:00:26,849 --> 00:00:28,557
To je krev?

12
00:00:30,394 --> 00:00:34,807
<i>Bree Van De Kampová</i>
<i>věřila ve staré hodnoty.</i>

13
00:00:35,941 --> 00:00:38,610
<i>Jako je úcta k Bohu,</i>

14
00:00:39,403 --> 00:00:41,976
<i>význam rodiny</i>

15
00:00:43,449 --> 00:00:45,904
<i>a láska k vlasti.</i>

16
00:00:47,453 --> 00:00:51,830
<i>Bree ve své hodnoty</i>
<i>věřila natolik,</i>

17
00:00:51,957 --> 00:00:55,907
<i>že pro ni byl šok</i>
<i>setkat se s někým,</i>

18
00:00:56,086 --> 00:00:58,708
<i>kdo v ně nevěřil.</i>

19
00:00:59,882 --> 00:01:03,381
- Není můj.
- Tvrdil jsi, že už mě nepodvádíš.

20
00:01:03,510 --> 00:01:07,093
To na sebe musíme křičet?
Dneska je mi fakt mizerně.

21
00:01:07,222 --> 00:01:11,719
- Chci, abys vypadnul z domu.
- Bree, opravdu není můj.

22
00:01:11,852 --> 00:01:15,897
........