1
00:00:00,819 --> 00:00:02,978
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:03,113 --> 00:00:05,236
- Je tu babička.
<i>- V životě...</i>

3
00:00:05,491 --> 00:00:08,160
- Post-svatební smlouva.
- Nepodepíšu to.

4
00:00:09,328 --> 00:00:12,661
- Podepiš to!
- Přestaň! To bolí.

5
00:00:12,831 --> 00:00:14,539
Paní Solisová. Co tady děláte?

6
00:00:14,666 --> 00:00:16,659
<i>... nemůžete změnit to, co bylo.</i>

7
00:00:16,877 --> 00:00:20,211
Lidé zanechávají stopy.
Jedna z nich povede k Deidře.

8
00:00:20,339 --> 00:00:23,755
Nevezmu si ty peníze do hrobu.
To ti radši zachráním krk.

9
00:00:23,884 --> 00:00:25,758
<i>Ani to, jací lidi jsou...</i>

10
00:00:25,886 --> 00:00:29,469
Andrew mi právě řekl,
že si myslí, že je gay.

11
00:00:35,354 --> 00:00:38,059
<i>Každé ráno při vynášení odpadků,</i>

12
00:00:38,232 --> 00:00:41,565
<i>se Lynette Scavová oddala snění,</i>

13
00:00:42,194 --> 00:00:46,061
<i>jehož detaily byly pokaždé stejné.</i>

14
00:00:47,324 --> 00:00:50,775
<i>Jednoho dne se její nepříjemná</i>
<i>sousedka Karen McCluskeyová</i>

15
00:00:50,911 --> 00:00:52,987
<i>zhroutí a zemře.</i>

16
00:00:54,832 --> 00:00:58,082
<i>A její dům si koupí</i>
<i>milá švédská rodina</i>

17
00:00:58,627 --> 00:01:01,296
<i>s dvěma rozkošnými dvojčaty.</i>

18
00:01:02,005 --> 00:01:04,841
<i>Rodiny spojí trvalé přátelství,</i>

19
00:01:06,510 --> 00:01:09,961
<i>které se završí svatbou</i>
<i>jejich dcer s jejími syny</i>

20
00:01:10,139 --> 00:01:11,633
<i>při honosném obřadu,</i>

21
00:01:12,307 --> 00:01:14,929
<i>který Scavovi nemusejí platit.</i>

22
00:01:18,105 --> 00:01:21,189
<i>Ano, Lynette si své snění užívala.</i>

23
00:01:22,025 --> 00:01:25,026
........