1
00:00:00,899 --> 00:00:02,892
<i>Viděli jste</i>
v ZOUFALÝCH MANŽELKÁCH...

2
00:00:03,235 --> 00:00:05,393
- Chci dítě.
- Máme dohodu. Žádné děti.

3
00:00:05,737 --> 00:00:09,237
<i>- Manipulace s léky...</i>
- Materiál o Noahově dceři.

4
00:00:09,366 --> 00:00:10,741
<i>Odhalování důkazů...</i>

5
00:00:10,868 --> 00:00:12,148
Co hledáme?

6
00:00:13,745 --> 00:00:16,283
- Co to bylo?
<i>- Vloupání do domu...</i>

7
00:00:16,790 --> 00:00:19,542
- Bree je dáma.
- Krásná elegantní dáma.

8
00:00:20,752 --> 00:00:23,706
Takové zůstávají s doktory,
a ne s lékárníky.

9
00:00:23,881 --> 00:00:26,835
<i>A odplata.</i>

10
00:00:34,433 --> 00:00:36,260
<i>Od svých dívčích let</i>

11
00:00:36,435 --> 00:00:40,053
<i>Susan Mayerová chtěla být</i>
<i>tou nejhorší matkou.</i>

12
00:00:41,148 --> 00:00:44,065
Hned ti přinesu lahvičku.
Ty jsi tak sladká.

13
00:00:44,234 --> 00:00:48,232
<i>A bylo to tak od první chvíle,</i>
<i>co si přinesla Julii domů.</i>

14
00:00:49,531 --> 00:00:51,275
Jak jsi dokázala...

15
00:00:51,450 --> 00:00:53,027
<i>Byla ta nejhorší.</i>

16
00:00:56,914 --> 00:00:58,194
Proboha!

17
00:00:58,373 --> 00:01:01,125
<i>Přestože si přála</i>
<i>dělat věci dobře,</i>

18
00:01:02,419 --> 00:01:05,337
<i>neustále ji</i>
<i>pronásledoval neúspěch.</i>

19
00:01:05,464 --> 00:01:07,670
Promiň!

20
00:01:08,717 --> 00:01:12,003
<i>Pár let to trvalo,</i>
<i>než si Susan uvědomila,</i>

21
00:01:12,137 --> 00:01:16,633
<i>že i ti nejlepší rodiče</i>
<i>občas udělají chybu.</i>

22
00:01:23,816 --> 00:01:26,485
<i>Jenže teď byla Julie v pubertě</i>
........