1
00:00:03,025 --> 00:00:04,892
Tohle je tvoje dcera.

2
00:00:05,371 --> 00:00:06,615
Jmenuje se Clementine.

3
00:00:06,625 --> 00:00:09,622
- Ty náhrdelníky jsou falešné!
- Já si jeden vezmu.

4
00:00:09,857 --> 00:00:11,025
Proč jsi mi pomohla?

5
00:00:11,034 --> 00:00:13,475
Holky si prostě
mají pomáhat, ne?

6
00:00:16,794 --> 00:00:19,609
- Proč mi to říkáš?
- Prostě to udělej, pihatko.

7
00:00:22,294 --> 00:00:24,171
Asi bychom měli říct,
že je můj.

8
00:00:24,181 --> 00:00:25,971
Jsou i jiné možnosti, jak to udělat.

9
00:00:25,981 --> 00:00:28,044
Ztratili jsme hodně lidí,

10
00:00:28,053 --> 00:00:29,672
nemůžu ztratit i jeho.

11
00:00:29,682 --> 00:00:31,687
Můj klient trvá na tom,

12
00:00:31,999 --> 00:00:35,005
abychom provedli
změnu opatrovnictví v klidu.

13
00:00:35,450 --> 00:00:37,422
O toho chlapce přijdete.

14
00:00:38,193 --> 00:00:39,782
To je matka Claire.

15
00:00:40,189 --> 00:00:43,253
Všechno, co jsme já a Kate udělali...
bylo ve prospěch Aarona.

16
00:00:43,263 --> 00:00:45,417
Kdo je Aaron?

17
00:00:52,197 --> 00:00:54,935
- Já jsem Ben.
- Rád tě poznávám, Bene.

18
00:00:56,879 --> 00:00:58,392
Když tě pustím...

19
00:00:58,401 --> 00:01:00,785
vezmeš mě s sebou?
Ke svým lidem?

20
00:01:00,795 --> 00:01:02,494
Proto tu jsem.

21
00:01:08,230 --> 00:01:10,451
- Jine?
- Co tu děláš?

22
00:01:21,014 --> 00:01:22,641
<i>Ozvi se, Jine!

23
00:01:22,952 --> 00:01:24,484
<i>Jsi tam?
........