1
00:00:00,524 --> 00:00:03,727
<i>V minulých dílech jste viděli</i>

2
00:00:03,794 --> 00:00:06,563
Máme tady problém se Sylarem.

3
00:00:06,630 --> 00:00:09,566
Zmizel.

4
00:00:09,633 --> 00:00:12,736
Nathane. Co to...

5
00:00:12,803 --> 00:00:13,837
Hej.

6
00:00:13,905 --> 00:00:15,906
Myslím, že mám problém, Pete.

7
00:00:15,974 --> 00:00:17,640
Přemýšlel jsi někdy,
že můžeme prostě žít, Noahu?

8
00:00:17,708 --> 00:00:19,977
- Tam venku?
- Ne.

9
00:00:20,011 --> 00:00:22,445
- Jsem přítel, Tracy.
- Co je tohle za místo?

10
00:00:22,513 --> 00:00:24,915
Domov. Prosím, vezmi si tohle.

11
00:00:24,983 --> 00:00:27,650
Abys našla cestu zpět.

12
00:00:27,718 --> 00:00:30,254
Přesunul jsem Nathanovi vzpomínky do tvé mysli.

13
00:00:30,321 --> 00:00:33,257
Přinutil jsem tvé tělo, aby si myslelo, že je on.

14
00:00:33,324 --> 00:00:34,824
Musím najít Nathana.

15
00:00:34,893 --> 00:00:36,159
Získat zpátky své tělo.

16
00:00:36,227 --> 00:00:39,796
Potom zabiju každého, jen malinko zodpovědného.

17
00:00:39,864 --> 00:00:41,098
Policie, ani hnout!

18
00:00:41,165 --> 00:00:43,066
Co to sakra děláš?

19
00:00:43,134 --> 00:00:44,167
Překračuju hranici.

20
00:00:44,235 --> 00:00:45,335
Jsi idiot, vždyť zemřeš se mnou.

21
00:00:45,403 --> 00:00:46,336
Já vím.

22
00:00:46,404 --> 00:00:49,306
Zbraň

23
00:00:51,575 --> 00:00:52,575
Kde je Charlie?

24
00:00:52,643 --> 00:00:55,212
Jsem jediný...

25
........