1
00:00:14,042 --> 00:00:15,442
Nechť skrze toto svaté pomazání,

2
00:00:15,510 --> 00:00:17,878
ti pán a jeho láska a milosrdenství

3
00:00:17,946 --> 00:00:26,787
pomůže přijmout svatého ducha.

4
00:00:26,855 --> 00:00:29,723
Nechť tě pán, který osvobozuje
od hříchů, spasí

5
00:00:29,791 --> 00:00:33,527
a jeho dobrota se projeví.

6
00:00:40,702 --> 00:00:42,136
Jste připravená?

10
00:01:07,695 --> 00:01:10,497
Čas smrti, 5:21 ráno.

11
00:01:13,468 --> 00:01:16,470
Tým je připraven a čeká.

12
00:01:16,538 --> 00:01:18,405
Slečno Donovanová, obávám se, že musíme

13
00:01:18,473 --> 00:01:20,607
začít s úkonem hned.

14
00:01:27,082 --> 00:01:29,583
Miluju tě.

15
00:01:37,959 --> 00:01:39,960
Musíme si pospíšit.
Vnitřní teplota klesla.

16
00:01:40,028 --> 00:01:41,095
Kde je ten seznam?

17
00:01:41,162 --> 00:01:42,529
Jo.

18
00:01:42,597 --> 00:01:44,731
Hlídejte si záda, pane.
Připravte ji na transplantaci.

19
00:01:46,501 --> 00:01:50,070
Budeme schopni to zkoordinovat
s transplantačním týmem.

20
00:01:50,138 --> 00:01:51,205
Skvěle. Máme časový rámec?

21
00:01:51,272 --> 00:01:53,574
Ještě ne.

22
00:01:53,641 --> 00:01:56,410
zakloňte ji...

23
00:02:00,048 --> 00:02:02,149
Začnu s ledvinami.

24
00:02:02,217 --> 00:02:04,818
Srdce a plíce půjdou poslední.

25
00:02:04,886 --> 00:02:06,787
Odsvorkovávám ledvinnou tepnu.

26
00:02:06,855 --> 00:02:08,021
Ano, doktore.

27
00:02:12,961 --> 00:02:14,461
Výborně, mám první.

........