1
00:00:00,865 --> 00:00:03,666
Hurikán Zelda, teraz
v kategórii búrok 2. stupňa...

2
00:00:04,253 --> 00:00:07,635
- To nie, práve povýšili Zeldu na 2. stupeň.
- Nemôžem uveriť, že sa toto deje.

3
00:00:07,635 --> 00:00:12,930
Všetky naše plány, všetky naše prípravy na
svadbu môže zruinovať hurikán menom Zelda?

5
00:00:12,930 --> 00:00:16,004
- Mami, stále sa môže otočiť. - Ľudia,
je to hurikán. Aj keď sa otočí,

6
00:00:16,004 --> 00:00:19,082
- Rebecca bude kráčať uličkou
v gumákoch. - Nie nevyhnutne.

8
00:00:19,082 --> 00:00:22,487
- Dobre, ja zavolám do hotela. Možno to môžu
presunúť dovnútra. Máš číslo? - Áno, tu je.

10
00:00:22,487 --> 00:00:25,782
- Nie, ľudia. Myslím, že by sme to mali
odložiť. - Nie, len počkajme, počkajme.

11
00:00:25,782 --> 00:00:28,617
- Ešte sa nemôžeme vzdať nádeje. -Mami,
nemôžeme chcieť od ľudí, aby leteli na Havaj,

12
00:00:28,617 --> 00:00:32,264
- kde dostanú veľkú facku od Zeldy.
- Na ako dlho by sme to odložili?

13
00:00:32,264 --> 00:00:34,485
Ja neviem. Na pár týždňov,
na mesiac, čokoľvek, čo zaberie.

14
00:00:34,485 --> 00:00:38,153
- To je škoda. Tešil som na Havaj. - Kevin,
stále pôjdeme na Havaj, len nie zajtra.

15
00:00:38,187 --> 00:00:43,100
- Len majme všetci trochu viery. Možno to
úplne minie ostrov. - V hoteli majú obsadzovací tón.

17
00:00:43,100 --> 00:00:45,301
Vidíte? Celý svet to tam
ruší. Aj my by sme mali.

18
00:00:45,301 --> 00:00:48,095
Prosím počkajte. Vypočujme si
čo bude Rebecca chcieť urobiť.

19
00:00:48,095 --> 00:00:50,419
...letiská na a v okolí
Havajských ostrovov

20
00:00:50,452 --> 00:00:52,953
- boli uzavreté...
- To nie. Práve uzavreli letisko.

21
00:00:52,986 --> 00:00:55,419
- To nie.
- No, tak a je to.

22
00:00:55,453 --> 00:00:59,386
- Holly a Rebecca budú zničené. - Mami, môžeme
sa prestať správať akoby to bola veľká tragédia?

23
00:00:59,419 --> 00:01:01,553
Dobre? Je to ako
reštartovanie. To je všetko.

24
00:01:01,586 --> 00:01:03,990
- Potrebujem ďalšie pečivo.
- ...stále sledujeme situáciu

........