1
00:00:00,280 --> 00:00:01,840
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,120 --> 00:00:03,280
Nejsou to lidé.

3
00:00:03,440 --> 00:00:04,800
Jsou to stroje.

4
00:00:04,880 --> 00:00:07,200
Dokonce si postavili svou Atlantis.

5
00:00:08,720 --> 00:00:10,760
Průzkum vašich myslí odhalil pravdu.

6
00:00:11,120 --> 00:00:14,400
Přišli jste tam z vašeho světa, ze Země.

7
00:00:14,760 --> 00:00:16,320
Naším cílem je zničit ji.

8
00:00:16,320 --> 00:00:20,240
Vidí lidi jako oblíbené sourozence,
kteří dostali veškerou lásku rodičů.

9
00:00:20,640 --> 00:00:22,440
Už od začátku jim jde jen o pomstu.

10
00:00:22,720 --> 00:00:25,400
Atlantis je pod útokem replikátorů!

11
00:00:25,720 --> 00:00:29,920
Nenechám nějaké replikátory,
aby mi vzali můj domov.

12
00:00:30,120 --> 00:00:33,680
Vysílá výboj energie,
který ničí řetězce mezi nanity.

13
00:00:33,760 --> 00:00:35,960
Když na replikátora vystřelíš,
doslova se rozpadne.

14
00:00:35,960 --> 00:00:38,960
Tentokrát jsme jim nakopali zadky.
Možná jsme je vystrašili.

15
00:00:40,280 --> 00:00:41,440
Možná.

16
00:00:45,360 --> 00:00:46,520
Doktorko Weirová?

17
00:00:47,480 --> 00:00:49,960
Doktorko Kellerová.
Jak se daří mojí hlavní doktorce?

18
00:00:49,960 --> 00:00:53,520
Náhradní hlavní doktorce, abysme byli přesní.
A o tom bych s vámi právě chtěla mluvit.

19
00:00:53,920 --> 00:00:54,880
Co se děje?

20
00:00:56,480 --> 00:00:59,760
- Musíte mě vyměnit.
- Prosím?

21
00:01:00,400 --> 00:01:02,440
Podívejte, potom co Carson...

22
00:01:03,480 --> 00:01:07,600
To po něm někdo musel vzít. A já jsem ráda,
že mohu pomoct. Nevyložte si to špatně,

23
00:01:07,920 --> 00:01:10,600
ale nemám kvalifikaci na to,
........