1
00:00:23,930 --> 00:00:25,180
Čo vy na to, deti?

2
00:00:25,215 --> 00:00:26,430
Nie je to nádhera?

3
00:00:26,500 --> 00:00:28,430
Kde môže byť klinika?

4
00:00:28,530 --> 00:00:29,830
Tam bude Dvojka.

5
00:00:29,930 --> 00:00:31,070
Kto ste?

6
00:00:31,170 --> 00:00:33,670
Nováčikovia.

7
00:00:33,770 --> 00:00:35,400
A odkiaľ ste prišli?

8
00:00:35,530 --> 00:00:36,870
Len sme vystúpili
z autobusu.

9
00:00:36,970 --> 00:00:38,930
Ale kde ste naň nastúpili?

10
00:00:39,030 --> 00:00:40,770
No, v Dedine.

11
00:00:40,900 --> 00:00:43,630
Nie, toto je Dedina.
Prišli ste sem.

12
00:00:43,730 --> 00:00:46,830
Nie je to proste úžasné?

13
00:00:51,630 --> 00:00:53,770
Pane, čaká tu vaše auto.

14
00:00:56,170 --> 00:00:59,400
Pán Curtis vás
očakáva o 44 minút.

15
00:01:03,370 --> 00:01:06,570
Vaše auto je
hneď vonku.

16
00:01:06,670 --> 00:01:10,130
O 43 minút.

17
00:01:25,409 --> 00:01:27,409
Väzeň 1x06 Šachmat
SK titulky: namuras

18
00:01:45,020 --> 00:01:47,020
Povolanie do kliniky
pre číslo 6

19
00:01:57,800 --> 00:02:00,070
Stavajú domy,
privážajú ľudí.

20
00:02:00,130 --> 00:02:01,800
Musí to niečo znamenať.

21
00:02:01,870 --> 00:02:03,500
Áno, viac Dediny.

22
00:02:03,600 --> 00:02:05,570
Nemykaj sa, prosím.

23
00:02:05,670 --> 00:02:06,900
Čo to vlastne je?

24
........