1
00:00:00,480 --> 00:00:01,839
V minulých dieloch Heroes...

2
00:00:01,985 --> 00:00:06,591
Ty... Vidíš, čo ľudia chcú...
Ich túžby, ich nádeje...

3
00:00:07,034 --> 00:00:08,134
Mám tvoju schopnosť.

4
00:00:08,202 --> 00:00:09,786
Nie je to zaujímavé?

5
00:00:09,871 --> 00:00:11,471
Viem, prečo nedokážeš zabíjať.

6
00:00:11,539 --> 00:00:13,874
Hiro Nakamura povedal,
že zomrieš osamotený,

7
00:00:13,941 --> 00:00:15,208
a to ťa straší.

8
00:00:15,276 --> 00:00:17,460
Všetci potrebujeme ľudí, ktorí nás chápu.

9
00:00:17,545 --> 00:00:19,012
- Ktorým na nás záleží.
- Kto je to?

10
00:00:19,080 --> 00:00:20,247
Láska môjho života.

11
00:00:20,314 --> 00:00:21,915
- Jednoducho sa zjaví.
- A sleduje vás?

12
00:00:21,966 --> 00:00:25,185
- Vyzerá...
- Ako posadnutý?

13
00:00:25,252 --> 00:00:28,255
Musel so mkonať, ochrániť ťa,
odviesť ťa od neho preč.

14
00:00:28,322 --> 00:00:30,240
Tým, že si ma uniesol?

15
00:00:30,324 --> 00:00:32,192
Minulosť sa nikdy nesmie meniť.

16
00:00:32,243 --> 00:00:33,660
Je to zlé, zakaždým!

17
00:00:33,728 --> 00:00:35,078
Všetko je prepojené.

18
00:00:35,162 --> 00:00:37,531
Ak chceš zmeniť jednu vec,
tak urobíš len to.

19
00:00:37,350 --> 00:00:41,038
Musím ísť späť a odčiniť chyby,
ktoré som v živote urobil.

20
00:00:41,102 --> 00:00:43,103
Vrátil som sa v čase,
aby som zachránil Charlie.

21
00:00:43,170 --> 00:00:45,872
A tentoraz porazím
mozgového muža.

22
00:00:45,900 --> 00:00:49,666
Nie je šialený. Má nádor na mozgu.
A myslím, že sa to zhoršuje.

23
........