1
00:00:03,234 --> 00:00:04,134
Připadá mi to jako věčnost,

2
00:00:04,135 --> 00:00:06,436
co jsme my čtyři byli
naposledy na jídle.

3
00:00:06,504 --> 00:00:07,937
Chápete? Jen kluci...

4
00:00:08,005 --> 00:00:09,272
Ach, Bože! Ano, pochopili jsme to.

5
00:00:09,340 --> 00:00:12,175
Máš teď přítelkyni.

6
00:00:12,242 --> 00:00:13,710
Trochu žárlíme, že?

7
00:00:13,777 --> 00:00:15,030
Ne, nežárlím.

8
00:00:18,126 --> 00:00:20,637
Dobře zabil bych pocestného,
kdyby mi to sehnalo holku.

9
00:00:20,705 --> 00:00:22,106
Můžeme si teď objednat?

10
00:00:22,173 --> 00:00:25,708
Propánakrále, předělali menu.

11
00:00:25,776 --> 00:00:27,575
No a? Jídlo je stejné.

12
00:00:27,643 --> 00:00:29,482
Vážně? Podívej se na tohle.

13
00:00:29,550 --> 00:00:30,719
Kuře generála Tso

14
00:00:30,787 --> 00:00:32,487
už není mezi specialitami...

15
00:00:32,555 --> 00:00:34,589
Teď je mezi jídly z kuřat.

16
00:00:34,656 --> 00:00:35,893
Co?

17
00:00:35,960 --> 00:00:38,596
Ano, Generál Tso.

18
00:00:39,698 --> 00:00:42,499
Ne "Tso," kuře, ale "co" otázka.

19
00:00:43,501 --> 00:00:44,567
Takže co?

20
00:00:44,635 --> 00:00:47,268
No, proč už to není
specialita?

21
00:00:48,303 --> 00:00:49,569
Ztratil šéfkuchař důvěru

22
00:00:49,636 --> 00:00:51,770
v jídlo nebo sebe sama?

23
00:00:51,838 --> 00:00:53,338
A podívej se sem.

24
00:00:53,406 --> 00:00:57,175
"Garnát v gangsterské omáčce."

25
........